Modlitwa Regina Caeli z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu – zgodnie z księgą Dziejów Apostolskich – Jezus wstąpił do nieba, tzn. wrócił do Ojca, który Go posłał na świat. W wielu krajach misterium to obchodzone jest nie w czwartek, ale dzisiaj, w najbliższą niedzielę. Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza dopełnienie się zbawienia zapoczątkowanego Wcieleniem. Po daniu ostatniej nauki swoim uczniom, Jezus wstępuje do nieba. On jednak „nie porzucił nas w ludzkiej niedoli”; bowiem w swoim człowieczeństwie włączył wraz ze sobą ludzi w bliską zażyłość z Ojcem i w ten sposób objawił ostateczny cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Tak, jak dla nas zstąpił z nieba i za nas cierpiał i umarł na krzyżu, tak też dla nas zmartwychwstał i wstąpił do Boga, który dzięki temu nie jest dla nas Bogiem dalekim. Św. Leon Wielki wyjaśnia, że przez tę tajemnicę ogłoszona zostaje nie tylko nieśmiertelność duszy, ale i ciała.

Dziś bowiem, nie tylko otrzymaliśmy zapewnienie, że jesteśmy uczestnikami raju, ale w Chrystusie wniknęliśmy w wyżyny nieba. Stąd uczniowie, kiedy zobaczyli Jezusa unoszącego się nad ziemię i wznoszącego się ku górze, nie byli przygnębieni – jak można by pomyśleć – co więcej doświadczali wielkiej radości i poczuli się zachęceni do głoszenia zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Zmartwychwstały Pan współdziałał z nimi obdarowując każdego własnym charyzmatem. Pisze o tym jeszcze św. Paweł: „Rozdał ludziom dary… On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami … celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem … do miary wielkości według Pełni Chrystusa (Ef 4,8.11-13).

 

Drodzy Przyjaciele!

Wniebowstąpienie mówi nam, że w Chrystusie nasze człowieczeństwo zostało wyniesione do wysokości Boga; tak więc, zawsze gdy się modlimy, ziemia łączy się z Niebem. Tak jak kadzidło spalając się powoduje wznoszenie się dymu, tak też, gdy wznosimy do Pana naszą ufną modlitwę w Chrystusie, ona przenika niebiosa i dociera do Boga samego i zostaje przez Niego przyjęta i wysłuchana. We wspaniałym dziele św. Jana od Krzyża „Droga na Górę Karmel” czytamy, że „aby zobaczyć zrealizowane pragnienia naszego serca, nie ma lepszego sposobu, jak oprzeć siłę naszej modlitwy na tym, co najmilsze jest Bogu. Wtedy On nie tylko da nam to, o co Go prosimy, to znaczy zbawienie, ale także to, co On uważa za dobre i właściwe dla nas, nawet, jeśli o to nie prosimy”. (Libro III, cap. 44, 2, Roma 1991, 335).

Błagajmy na koniec Dziewicę Maryję, aby nam pomogła kontemplować dobra niebieskie, które Pan nam obiecuje, i stać się coraz bardziej wiarygodnymi świadkami Jego Zmartwychwstania, prawdziwego Życia.

po modlitwie Regina Coeli:

Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pod tytułem: Milczenie i Słowo: droga ewangelizacji. Milczenie i słuchanie jest integralną częścią komunikacji, jest ono uprzywilejowanym miejscem spotkania ze Słowem Bożym i z naszymi braćmi i siostrami. Zachęcam wszystkich do modlitwy, aby komunikacja, w każdej swej postaci, mogła służyć zawsze do odnawiania z bliźnim prawdziwego dialogu, opartego na wzajemnym szacunku, słuchaniu i dzieleniu się.

Czwartek, 24 maja jest dniem poświęconym liturgicznemu wspomnieniu Błogosławionej Maryi Dziewicy, Wspomożycielki Wiernych, czczonej z wielka pobożnością w Sanktuarium w Sheshan, w Szanghaju. Jednoczymy się na modlitwie z wszystkimi katolikami żyjącymi w Chinach, aby głosili z pokorą i radością Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, aby byli wierni ich Kościołowi i następcy Piotra i żyli każdego dnia w sposób zgodny z wiarą, którą wyznają. Niech Maryja Dziewica wspomaga drogę chińskich katolików, niech uczyni ich modlitwę bardziej intensywną i cenną w oczach Pana oraz niech sprawi wzrost życzliwości i zainteresowania Kościoła powszechnego losem Kościoła w Chinach.

Kieruję moje serdeczne pozdrowienie do tysięcy sympatyków włoskiego Ruchu za życiem. Drodzy Przyjaciele, Wasz Ruch zawsze angażował się w obronę życia ludzkiego według nauczania Kościoła. W tym duchu ogłosiliście nową inicjatywę pod nazwą: „Jeden z nas”, dla wspierania godności i praw każdej osoby ludzkiej od chwili poczęcia. Zachęcam was, abyście zawsze byli świadkami i budowniczymi kultury życia.

Po francusku:

Cieszę się obecnością pielgrzymów języka francuskiego. Serdecznie was pozdrawiam, szczególnie młodzież z parafii św. Szczepana w Ohain w Belgii i ich opiekunów. W dzisiejszą niedzielę, kiedy we Włoszech i wielu innych krajach świętowana jest Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, zachęcam was, byście pozostawali zakorzenieni w Chrystusie. Nie możemy Go bowiem głosić, jeśli w pełni nie żyjemy Jego życiem. Modlę się za wszystkich, którzy w tych dniach przyjmują sakrament bierzmowania: by Duch Święty im towarzyszył i ich umacniał. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka wierzących, chroni nas swą macierzyńską miłością! Dobrej niedzieli!

Po angielsku:

Pozdrawiam przybyłych tutaj dziś pielgrzymów języka angielskiego. Jezus mówi nam w Ewangelii, że przyszedł po to, by Jego radość była w nas w całej pełni. Zwracajmy się do Najświętszej Maryi Panny, by wypraszała nam głębszą wiarę w Jej Syna, tak byśmy mogli żyć w pełni duchową radością, której On dla nas pragnie. Proszę Boga o obfite błogosławieństwa dla was wszystkich.

Po niemiecku:

Serdeczne pozdrowienia słowami „Szczęść Boże” kieruję do pielgrzymów i turystów języka niemieckiego. W ciągu tych dziewięciu dni pomiędzy Wniebowstąpieniem Jezusa a Pięćdziesiątnicą Kościół przeżywa tzw. Nowennę przez Zesłaniem Ducha Świętego. Jak mówi Pismo święte, apostołowie przebywali stale w Wieczerniku i trwali jednomyślnie na modlitwie. Idąc za ich przykładem Kościół przygotowując się do tej Uroczystości prosi o zstąpienie Ducha Świętego. Możemy się włączyć w tę wielką modlitwę Kościoła i poprzez modlitwę do Ducha Świętego albo Różaniec wypraszać tę przemieniającą siłę z wysoka, Ducha Pocieszyciela, aby umocnił naszą radość w wierze i pozwolił wzrastać naszej miłości. Niech Bóg was wszystkich błogosławi.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, którzy biorą udział w tej maryjnej modlitwie, jak również tych, którzy łączą się z nami poprzez środki społecznego komunikowania. Zapraszam serdecznie was wszystkich do trwania w żarliwej modlitwie wraz z Najświętszą Dziewicą, Matką Boga i Matką Naszą by Duch Święty zamieszkał w nas i abyśmy mogli wiernie wypełnić wolę Boga, dając świadectwo Ewangelii naszym słowem i naszym działaniem. Bardzo dziękuję i życzę dobrej niedzieli.

Po portugalsku:

Pozdrawiam pielgrzymów języka portugalskiego, a w szczególności grupę z Brazylii z parafii Matki Bożej z Aparecida z Piabetá, dziękuje wam za wsparcie duchowe i materialne jakim obdarzacie Następcę Św. Piotra. Przede wszystkim proszę dla Was o dary Ducha Świętego, byście byli prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, byście dobrze czynili w swoim życiu, w rodzinach i wspólnotach, z serca Wam błogosławię!

Po polsku:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wniebowstąpienie Pańskie, które dzisiaj obchodzimy, kieruje naszą myśl ku Chrystusowi, który powraca do domu Ojca, by przygotować nam miejsce i kiedyś zabrać nas do siebie (por. J 14,2-3). Niech ta prawda pomaga nam w odnajdywaniu celu i sensu naszego życia, w pełnieniu obowiązków i włączaniu się w budowanie „cywilizacji miłości”. Z serca wam błogosławię.

Po włosku:

Na zakończenie kieruję moje serdecznie pozdrowienia do pielgrzymów języka włoskiego, a w szczególności do grupy młodzieży bierzmowanej z archidiecezji z Genui. Drodzy młodzi:- Niech Duch Święty zawsze będzie waszym przewodnikiem, byście byli prawdziwymi uczniami i świadkami Jezusa.

Serdecznie pozdrawiam wiernych przybyłych z Montoro Superiore, Settevilli z Gwidonii, Brindisi i Savy; pozdrawiam stowarzyszenia „Amici di Edo” z Pizzighettone; a także uczestników kongresu o Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz przedstawicieli Konsorcjum Greenvision, którzy współpracują ze szpitalem “Dzieciątka Jezus” w profilaktyce i leczeniu chorób oczu. Pozdrawiam uczniów z różnych szkół, i dziś niestety musze przypomnieć o dziewczynkach i chłopcach ze szkoły w Brindisi, którzy wczoraj doświadczyli nikczemnego zamachu. Módlmy się razem za rannych, są pośród nich ciężko ranni, a szczególnie módlmy się za małą Melissę, niewinną ofiarę brutalnej przemocy a także za jej rodzinę, która jest pogrążona w bólu. Moje myśli i pozdrowienia kieruję także do drogich wiernych z regionu Emilia- Romania, którzy przed kilkoma godzinami zostali dotknięci przez trzęsienie ziemi. Łączę się duchowo z wszystkimi osobami, które doświadczyły tego kataklizmu; błagajmy Boga o miłosierdzie dla wszystkich zmarłych i o ulgę w cierpieniu dla rannych.

Wam Wszystkim życzę dobrej niedzieli.

 

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl