Powitanie przybyłych pielgrzymów przez o. Sebastiana Mateckiego OSPPE – podprzeora Jasnej Góry

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Tym chrześcijańskim pozdrowieniem w imieniu stróżów i gospodarzy tej najświętszej cząstki polskiej ziemi, którą Maryja obrała na tron swego królestwa, w domu Matki całego Narodu Polskiego, w imieniu Ojców i Braci Paulinów, witam Was, umiłowani Bracia i Siostry, uczestnicy XVII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.
Słowem gorącego pozdrowienia, zarówno w imieniu Jasnej Góry, jak i Was, Pielgrzymów, pragnę objąć czcigodnych Pasterzy Kościoła Polskiego, Księży Biskupów, którzy swą pasterską posługą tak często wspierają dzieła związane z Radiem Maryja, a dziś trwają z nami na modlitwie u stóp Jasnogórskiej Matki, pouczają nas słowem i błogosławią.
I tak serdecznie witam przewodniczącego tej Najświętszej Eucharystii, pasterza diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. bp. Wacława Depo, który skieruje również do nas pasterskie słowo.
Gorąco pozdrawiam ks. bp. Ignacego Deca, ordynariusza Kościoła świdnickiego, ks. bp. Antoniego Dydycza z Drohiczyna, ks. bp. Stefana Regmunta z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wraz z ks. bp. pomocniczym Pawłem Sochą, ks. bp. Edwarda Frankowskiego z Sandomierza, ks. bp. Tadeusza Werno z Koszalina i ks. bp. Teofila Wilskiego z Kalisza. Raduje nas obecność ks. bp. seniora Józefa Pazdura z Wrocławia.
Gorącym sercem, przepełnionym podziwem i wyrażającym wdzięczność nas wszystkich tu obecnych pozdrawiam Ojców Redemptorystów, w których ręce Opatrzność powierzyła wielkie dzieło ewangelizacyjne, jakim jest Radio Maryja i związane z nim liczne inicjatywy. Pozdrawiam prowincjała zakonu o. dr. Ryszarda Bożka, wszystkich współbraci redemptorystów.
Witam więc charyzmatycznego założyciela i dyrektora o. Tadeusza Rydzyka wraz z całym zastępem ojców redaktorów i współpracowników rozgłośni.
Serdecznym pozdrowieniem pragnę objąć wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, duszpasterzy związanych na co dzień z apostolskimi dziełami Radia Maryja, a dziś przez swą obecność na Jasnej Górze dających wyraz jedności i głębokiej troski o dobro dusz wszystkich rodaków.
Witam parlamentarzystów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Pozdrawiam przedstawicieli świata polityki: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ministra Przemysława Gosiewskiego. Pozdrowieniem obejmuję wszystkich dobrodziejów, profesorów i członków zespołu wspierającego Radio Maryja.
Serdecznie pozdrawiam na dzisiejszym spotkaniu u Matki liturgiczną służbę ołtarza, zespoły muzyczne na czele z towarzyszącą naszym śpiewom orkiestrą z Rembertowa, wszystkie służby organizacyjne i porządkowe tegorocznej pielgrzymki.
Witam Was, Bracia i Siostry, wszystkich członków olbrzymiej duchowej Rodziny Radia Maryja, obecnych dziś tutaj, na Jasnej Górze, koła RM z Polski i zza granicy, ale i wszystkich naszych rodaków rozsianych po świecie, a zjednoczonych z nami w modlitwie dzięki rozgłośni Radia Maryja i Telewizji Trwam. Szczególnie serdecznie i gorąco pozdrawiam tych, którzy z powodu choroby, podeszłego wieku, ubóstwa nie mogli osobiście stanąć pośród nas, ale trwają w duchowej łączności z naszym zgromadzeniem u stóp Jasnogórskiej Matki i Królowej.
Kochani, dziś również z Jasnej Góry, kierując słowo pozdrowienia, pragnę wyrazić wdzięczność za trwanie z nami przy Jasnogórskiej Bogarodzicy w codziennym Apelu, za duchowe i materialne wspieranie tego świętego miejsca w trosce o to, by było ono jak najgodniejszym tronem Królowej Polski i najmilszym domem dla każdego Polaka. Dziękując, nie waham się nadal prosić o to wsparcie, zapewniając jednocześnie o stałej, wdzięcznej pamięci w modlitwie przed Cudownym Obliczem Jasnogórskiej Pani.
Moi drodzy, dziękujemy Panu Bogu i Maryi za to szczególne źródło ewangelicznych inspiracji, jakie przed kilkunastu laty wytrysnęło w Toruniu i zaowocowało powstaniem katolickiej rozgłośni Radia Maryja, a dziś, przez kolejne odwierty, daje życie coraz to nowym formom apostolskiej działalności, takim jak Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik”, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej i wiele innych wspaniałych inicjatyw, dzięki którym serca Polaków umacniane są modlitwą, łaską Bożą, dzięki którym formowane są prawe sumienia i postawy w duchu prawdziwej chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności.
Umiłowani Pielgrzymi, obecni w sercu Narodu, w roku duszpasterskim każącym nam pochylać się nad tajemnicą życia i otaczać je jako wielki dar Boży szczególną troską, uświadamiamy sobie ogrom zagrożeń, gdy w imię wolności i demokracji, w imię integracji europejskiej i zbyt szeroko pojętej tolerancji prowadzona jest walka zmierzająca do totalnej liberalizacji, zatarcia wrażliwości sumień, moralnego rozkładu Narodu, gdy raz po raz uderza się w największe i najświętsze wartości i podważa najwyższe autorytety, gdy podejmuje się próby zwalczania Chrystusa i jego Ewangelii w życiu społecznym, udzielając obywatelstwa różnym zniewalającym sektom i wynaturzonym zachowaniom. Potrzeba ludzi wierzących na serio, potrzeba przebudzenia i rozpoczęcia budowania na fundamencie prawego sumienia. Potrzeba świadków Ewangelii. Dlatego w Roku Kapłańskim modlimy się o świętych pasterzy, kapłanów na miarę św. Jana Vianeya, na miarę Sług Bożych Jana Pawła II, ks. kard. Wyszyńskiego, ks. Jerzego Popiełuszki. Ale modlimy się i za nas wszystkich, byśmy w całym życiu kierowali się zasadami Ewangelii i przez to stawali się zaczynem dobra, solą ziemi i światłem świata.
Wsparci orędownictwem Jasnogórskiej Maryi nie poddajemy się apatii czy zniechęceniu, ale z nadzieją: „Błękitne rozwijamy sztandary, bo czas strząsnąć zwątpienia już pleśń, niech w sercach zapłonie znicz wiary i gromka niech ozwie się pieśń. Spod znaku Maryi, rycerski my chór, błogosław nas, Chryste, na bój, stajemy jak Ojce, by służyć Ci znów, my Polska, my Naród, lud Twój!”.

drukuj

Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl