Ks. prof. Jan Perszon: Uroczystość Zmartwychwstania jest centrum życia wierzących

Obchodzimy dziś Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. To najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie upamiętniające Misterium paschalne Chrystusa.

Ks. prof. Jan Perszon powiedział, że dzień ten stanowi centrum w życiu każdego wierzącego i jest źródłem Liturgii Kościoła Katolickiego.

– Św. Paweł mówi o Dniu Pańskim, o łamaniu chleba, Dzieje Apostolskie wspominają, że Kościół od początku żyje Zmartwychwstaniem. Właściwie każda niedziela, którą nazywamy pierwszym dniem tygodnia, to jest celebracja Zmartwychwstania. To liturgiczne powtarzanie wydarzenia Zmartwychwstania. Możemy powiedzieć, że każda niedziela jest odnowieniem tej jedynej niedzieli, tej jedynej Wigilii Paschalnej, przejścia ze śmierci do życia – wskazał kapłan.

Ks. prof. Jan Perszon stwierdza, że szczytem życia chrześcijańskiego jest niewątpliwie Wigilia Paschalna. W oparciu o Zmartwychwstanie Chrystusa jak dodaje –  tworzy się cały rok liturgiczny.

Świętowanie Wielkanocy rozciąga się na kolejne osiem dni – tzw. oktawę wielkanocną.  Okres ten trwa 50 dni, a jego zakończeniem jest pięćdziesiątnica, czyli Niedziela Zesłania Ducha Świętego.

RIRM

drukuj