fot. PAP/Rafał Guz

Ks. kard. R. Sarah: Musimy być zdolni do oceny powagi kryzysu biorąc pod uwagę ateistyczną atmosferę i obojętność na kwestie religijne bądź moralne, którymi nasiąknięta jest edukacja i struktury szkolne

Na Uniwersytecie CEU San Pablo w Madrycie miała miejsce prezentacja XXI Kongresu Katolicy i Życie Publiczne. Odbędzie się on w przyszłym tygodniu (15-17.11.2019) pod hasłem „Wolność edukacji, wolność wyboru”. Specjalnym gościem był ks. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Obecność watykańskiego dostojnika spotkała się z dużym zainteresowaniem. Miejsca w auli zajęło ponad 600 osób. Ks. kard. Robert Sarah mówił o „Znaczeniu edukacji w dzisiejszej misji Kościoła”. Bezprecedensowy kryzys antropologiczny i moralny, który dotyka nasze czasy wymaga od Kościoła większej odpowiedzialności i zaangażowania, aby mógł on zaproponować swoje nauczanie w sposób jasny, precyzyjny i mocny.

„Dzisiaj niektórzy chcieliby, aby Kościół skoncentrował się wyłącznie na praktykowaniu miłosierdzia, na pracy, by zredukować lub wykorzenić ubóstwo, na przyjmowaniu imigrantów, na towarzyszeniu i przyjmowaniu <<zranionych życiem>>” – mówił ks. kard. Robert Sarah.

Jak podkreślał, to wszystko jest konieczne, ale dzisiaj trzeba o “wiele bardziej pracować pod prąd, aby nie pozwolić, by tyle osób zostało zranionych na duszy, ciele, w inteligencji i afektywności”.

„Czyż edukacja nie jest najlepszą prewencją? Chodzi tutaj o realizację sprawiedliwości i miłosierdzia” – mówił.

Dzisiaj większość uczniów i studentów żyje w klimacie zarażonym ideologią gender, prometejską ideologią transhumanizmu, dążeniem do tego, aby człowiek zajął miejsce Boga. Musimy być zdolni do oceny powagi kryzysu biorąc pod uwagę ateistyczną atmosferę i obojętność na kwestie religijne bądź moralne, którymi nasiąknięta jest edukacja i struktury szkolne” – mówił.

Kolejnym wyzwaniem jest “społeczne przyzwolenie na homoseksualizm” – mówił.

– Kościół i  uniwersytet przechodzą przez bardzo poważny kryzys, kryzys społeczeństwa laickiego, zsekularyzowanego i bez Boga – wskazał ks. kard. Robert Sarah.

Ten kryzys ma swoje korzenie w „nieustannym kwestionowaniu podstawowych wartości, które przez tysiące lat wspierały, uczyły i kształtowały człowieka wewnętrznie”. W procesie wychowania “pierwszą komórką jest rodzina, która może dodać wielkiej siły wśród pomieszania idei, ideologii, dezinformacji i wrażeń, które atakują młodzież ze wszystkich stron”.

Ks. kard. Robert Sarah odniósł się również do kwestii ekologii.

– Aktualna troska o środowisko naturalne, w którym człowiek żyje jest uzasadniona, ale nie może się ograniczać jedynie do niego. Musi także wziąć pod uwagę środowisko społeczne i kulturalne, w którym wychowują się dzieci – wskazał.

o. Marek Raczkiewicz CSsR

drukuj