Wpisy

Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną przez ks. kard. R. Saraha

Papież Franciszek przyjął rezygnację złożoną przez prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ks. kard. Roberta Saraha, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że odchodzi także archiprezbiter bazyliki Świętego Piotra, ks. kard. Angelo Comastri.

Ks. kard. R. Sarah w „ND”: Aborcja jest barbarzyńską zbrodnią na niewinnych. Otumanienie sumienia bierze się z kryzysu wiary, który pogrążył nas w obrzydliwej mazi relatywizmu

Aborcja jest barbarzyńską zbrodnią na niewinnych, których aniołowie wpatrują się w Oblicze Boga. W celu rozszerzenia praktyki aborcji wciąż inwestuje się znaczne środki finansowe i ogromne zasoby medialne. (…) Otumanienie sumienia bierze się z kryzysu wiary, który nas niszczy i stopniowo pogrążył w obrzydliwej mazi relatywizmu – powiedział w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Ks. kard. R. Sarah: Wspólnota chrześcijan nigdy nie stosowała izolacji i nigdy nie czyniła z kościoła miasta z zamkniętymi bramami. Z radością powróćmy do Eucharystii

Pandemia wywołana wirusem COVID-19 nie tylko zakłóciła dynamikę życia społecznego, rodzinnego, gospodarczego, oświatowego i zawodowego, ale też zaburzyła życie wspólnoty chrześcijańskiej, włącznie z jego wymiarem liturgicznym. Aby uniemożliwić przenoszenie wirusa, konieczne było wprowadzenie sztywnego dystansu społecznego, co miało następstwa dla pewnej zasadniczej cechy życia chrześcijańskiego: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20) – pisze ks. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w liście do przewodniczących krajowych Konferencji Episkopatów na całym świecie.

Ks. kard. R. Sarah w liście do Episkopatów świata: Trzeba pilnie powrócić do chrześcijańskiego życia i Eucharystii

List pt. „Z radością powróćmy do Eucharystii”, którego adresatami są przewodniczący poszczególnych krajowych Konferencji Episkopatów, stanowi ważne wskazanie dla biskupów i duszpasterzy, jak organizować życie sakramentalne w parafiach w czasie pandemii COVID-19 i po niej. Ks. kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z mocą podkreśla, że wspólnotowy charakter Liturgii odróżniał chrześcijan od świata pogańskiego, w którym świątynie były przeznaczone dla bóstwa, a nie dla ogółu wiernych.

Ks. kard. R. Sarah: Pandemia nie może być okazją do eksperymentów i improwizacji w liturgii

Kongregacja ds. Kultu Bożego przypomina o potrzebie powrotu do normalnego sprawowania Eucharystii w kościołach. Zaznacza się, że państwo nie może ingerować w normy liturgiczne, a pandemia nie może być okazją do eksperymentów i improwizacji w liturgii. Ks. kard. Robert Sarah napisał w tej sprawie obszerny list do przewodniczących episkopatów. Jego treść została zatwierdzona przez papieża Franciszka, który zlecił też jego publikację.

„Nasz Dziennik”: Ks. kard. R. Sarah: Żadna władza świecka nie może zawiesić publicznego sprawowania kultu Kościoła

Żadna władza świecka nie może zawiesić publicznego sprawowania kultu Kościoła. Kult ten jest rzeczywistością duchową, nad którą władza doczesna nie ma żadnej władzy – podkreśla ks. kard. Robert Sarah w artykule „Bezprawne zakazy” red.  Małgorzaty Rutkowskiej, opublikowanym w ostatnim numerze „Naszego Dziennika”.

Ks. kard. R. Sarah: Centrum Kościoła znajduje się przede wszystkim w każdym tabernakulum, ponieważ jest tam obecny Jezus  

Centrum Kościoła znajduje się w sercu każdego człowieka, który wierzy w Jezusa Chrystusa, modli się i adoruje. Centrum Kościoła znajduje się w sercu klasztorów. Centrum Kościoła znajduje się przede wszystkim w każdym tabernakulum, ponieważ jest tam obecny Jezus. Kościoła nie można oceniać według kryteriów światowych. On nie ma nic wspólnego z sondażami. On nie istnieje po to, by być wpływowym w świecie – powiedział ks. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w rozmowie z Charlotte d’Ornellas. Rozmowa została opublikowana w „Naszym Dzienniku”.

Ks. kard. R. Sarah: Ci, którzy bardzo hałaśliwie zapowiadają zmianę i zerwanie, nie szukają dobra stada. Nasza jedność powstanie wokół prawdy doktryny katolickiej

Ci, którzy bardzo hałaśliwie zapowiadają zmianę i zerwanie, nie szukają dobra stada. Nasza jedność powstanie wokół prawdy doktryny katolickiej. Innych sposobów nie ma. Czyż można ofiarować ludzkości cudowniejszy prezent niż prawda Ewangelii i takie kapłaństwo, jakie przeżywali Chrystus i apostołowie? – akcentował ks. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w rozmowie z Charlotte d’Ornellas. Rozmowa została opublikowana w „Naszym Dzienniku”.

„Nasz Dziennik”:„Rozwiany dym złudzeń” – I część rozmowy z ks. kard. Robertem Sarahem 

Sądzę, że ta epidemia rozwiała dym złudzeń. Człowiek tak zwany wszechmocny jawi się w swojej surowej rzeczywistości. Okazuje się nagi. Jaskrawo widać jego słabość i kruchość. Mam nadzieję, że przymusowe zamknięcie w domach pozwoli nam zwrócić się na nowo ku sprawom najistotniejszym, ponownie odkryć znaczenie naszych relacji z Bogiem, czyli fundamentalność modlitwy w ludzkim życiu – mówi ks. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w rozmowie z Charlotte d’Ornellas. Rozmowa została opublikowana w „Naszym Dzienniku”.

Ks. kard. Robert Sarah odpiera zarzuty pojawiające się wokół publikacji książki „Z głębi naszych serc”

W środę ma zostać opublikowana książka „Z głębi naszych serc”, w której emerytowany papież Benedykt XVI oraz ks. kard. Robert Sarah stanowczo stają w obronie celibatu księży. Dzień przed wydaniem dzieła, pod adresem księdza kardynała, pojawiły się zarzuty sugerujące, że nie kontaktował się z Benedyktem XVI ws. wydania wspólnej książki. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odpiera zarzuty i podaje dowody.