Jubileusz ks. bp. Kazimierza Ryczana

W Bazylice Katedralnej w Kielcach rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe ks. bp. Kazimierza Ryczana. Ks. bp obchodzi 50-lecie kapłaństwa i 20-lecie posługi biskupiej. 

Około godz. 11:00 sprzed Domu Biskupiego wyruszy procesja do Bazyliki Katedralnej, gdzie rozpocznie się Msza św. Eucharystii będzie przewodniczył Jubilat ks. bp Kazimierz Ryczan, biskup kielecki. Homilię wygłosi ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący KEP.

* * *

Ks. bp dr hab. Kazimierz Ryczan

Urodzony 10 II 1939 w Żurawicy koło Przemyśla; 1956 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, przerwane dwuletnią służbą wojskową w Morągu; 1963 przyjął święcenia kapłańskie. Następnie pracował jako wikariusz w parafiach Szebnie (1963-65) i Fara Rzeszów (1965-66); 1966-69 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, które ukończył licencjatem na podstawie pracy Społeczno-religijnej uwarunkowania powołań kapłańskich i zakonnych w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1900-1960, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Majki; 1970-75 pracował jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie i prowadził wykłady z katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; 1975 podjął studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL i 1976 został asystentem w Katedrze Socjologii Religii; 1978 uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy Ciągłość i zmiana tradycji religijnej. Studium socjologiczne na przykładzie wybranej społeczności miejskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Piwowarskiego; 1980 został starszym asystentem w Katedrze Socjologii Religii, a 1983 adiunktem; wyjeżdżał na stypendia naukowe w Instytucie Katolickim w Paryżu (1979) oraz na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (1989); 1992 przedstawił na Wydziale Teologii KUL rozprawę habilitacyjną Wartości katolików a typ środowiska miejskiego; po jej zatwierdzeniu objął stanowisko kierownika Katedry Socjologii Religii Instytutu Teologii Pastoralnej KUL; 1993 został wybrany prodziekanem Wydziału Teologii KUL, jednak powołany jednocześnie na biskupa diecezjalnego do Kielc, nie podjął tej funkcji; 1993 przyjął święcenia biskupie; nadal pełni funkcję kierownika Katedry Socjologii Religii, prowadząc regularnie wykłady oraz seminarium doktoranckie; od 1997 jest profesorem nadzwyczajnym; w czasie pracy na KUL był m.in. sekretarzem, a potem I wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej „Solidarności” (1980-81), członkiem Senackiej Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji Kontrolnej, wicedyrektorem Konwiktu księży studentów(1983-89), a potem jego dyrektorem (1989-93).

Jest członkiem Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Rady Episkopatu do Spraw Społecznych (Iustitia et Pax). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na socjologii religii i katolickiej nauce społecznej; prowadzone prace badawcze dotyczą: religijności społeczeństwa polskiego, powołań kapłańskich i zakonnych, tradycji religijnej, a także wartości podstawowych społeczeństwa, zaangażowania politycznego katolików, roli Kościoła w życiu społecznym oraz koncepcji ładu społecznego.

RIRM/www.kul.pl

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl