jasnagora.com

Jasna Góra: Ks. abp S. Gądecki zaapelował o aktywność laikatu w głoszeniu nauki Chrystusa

O aktywność w głoszeniu nauczania nauki Chrystusa zaapelował do uczestników sobotniej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej oraz wszystkich świeckich przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki.

Wygłoszoną na jasnogórskim szczycie homilię przewodniczący KEP poświęcił życiu i dorobkowi wspominanej 8 czerwca św. Jadwigi królowej Polski. Przypomniał, że w 1996 r. został ogłoszony dekret o heroiczności jej cnót. Ks. abp Stanisław Gądecki wyraził przekonanie, że członkowie Akcji Katolickiej mogą dostrzec w św. Jadwidze „wzór człowieka świeckiego, zaangażowanego w sprawy Kościoła i świata”.

Ksiądz Arcybiskup przywołał słowa papieża Benedykta XVI, który mówiąc o roli świeckich podkreślił, że nie można ich uważać jedynie za współpracowników duchowieństwa, ale za osoby współodpowiedzialne za działalność Kościoła. Ważna jest współpraca z duszpasterzami, a ich postulowane relacje duchowieństwa z laikatem Sobór Watykański II nazwał „rodzinnymi” – mówił przewodniczący KEP i ocenił, że w wielu przypadkach trudno dziś mówić o takich relacjach, z czym wiążą się trudności z rozwojem Akcji Katolickiej.

Odwołując się do słów Benedykta XVI, duchowny wskazał też na konieczność aktywnego zaangażowania w życie Kościoła przy jednoczesnym „pozytywnym i uważnym odniesieniu do świata” oraz głoszenie nauki Chrystusa językiem i metodami zrozumiałymi dla naszych czasów.

„To właśnie wielki wyzwanie Nowej Ewangelizacji. Pracujcie także nad tym, by być laboratorium globalizacji solidarności i miłości, dla wzrastania razem z Kościołem w współodpowiedzialności za dawanie ludziom nadziei” – dodał.

Jak zaznaczył, aktywność laikatu powinna rozpocząć się od umocnienie osobistej więzi z Chrystusem.

„Ofiarujcie swoją gotowość współpracy na wszystkich szczeblach życia społecznego, kulturalnego i politycznego, mając zawsze na względzie dobro wspólne” – zaapelował.

Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Urszula Furtak, która zabrała głos przed Mszą sw., wyraziła przekonanie, że obecnie ma miejsce „napaść na sakramentalne kapłaństwo, wiarę Polaków”.

„Gromadzimy się tu, u stóp Maryi, by przepraszać za wszelkie zniewagi, ale też dać świadectwo wierności Bogu i Tobie, Matko” – powiedziała.

„Jesteśmy świadkami, jak szatańskie podszepty wciągają i rujnują godność kolejnych ludzi, a wszystko po to, by zburzyć siłę rodziny i Kościoła, by rozbić jedność wolnego narodu. Nie możemy pozwolić na rozpychające się zło i na to, by naturalny porządek wartości przegrał z patologiami” – dodała Urszula Furtak.

„Mówimy stanowcze +nie+ niszczeniu polskiej tożsamości, niszczeniu odpowiedzialnych i oddanych ludzi, świętych kapłanów, niszczeniu naszej kultury i gospodarki, polskiej, Bogu wiernej ziemi” – podkreśliła i dziękowała kapłanom za ich posługę.

„Drodzy kapłani, dziękujemy, że jesteście z nami w Akcji Katolickiej (…) Zapewniamy o naszej wdzięczności nieustannej modlitwie” – oświadczyła.

Pielgrzymka, która rozpoczęła się w piątek późnym popołudniem, odbywała się pod hasłem „Z Maryją idziemy w przyszłość”. Uczestnicy spotkania wzięli udział w m.in. konferencji na temat nauczania ks. kard. Augusta Hlonda oraz modlitwie Apelu Jasnogórskiego.

PAP/RIRM

drukuj