Jan Paweł II inspiracją dla dzieł miłosierdzia Caritas

„Miłosierdzie Boże to miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga” – mówił św. Jan Paweł II. W liturgiczne wspomnienie Papieża Polaka Caritas pochyliło się nad dziełami, jakie zostały zainicjowane myślą i czynem świętego Papieża.

Diecezjalne Caritas wiele swoich przedsięwzięć dedykowało św. Janowi Pawłowi II jako najlepszemu patronowi zarówno dzieł miłosierdzia, pomocy, jak i kultury.

W Gdańsku działa Centrum Pomocowe im. Jana Pawła II. Święty patron uwrażliwiał wzywając, abyśmy „bronili się przed pozorami miłości. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. Dlatego w  placówce na co dzień realną pomoc otrzymują osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

W ośrodku działają: Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Dom Pomocy Społecznej i Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej. Dzięki ofiarności darczyńców podopieczni mają zagwarantowaną opiekę, leczenie, rehabilitację i dobre warunki życia.

„Miłosierdzie jest >>drugim imieniem<< miłości, ujmującym jej aspekt najgłębszy i najbardziej wzruszający – jej gotowość do zaspokojenia wszelkich potrzeb, a zwłaszcza jej bezgraniczną zdolność przebaczania” – mówił św. Jan Paweł II.  

Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Częstochowie jest miejscem, które stara się wyjść naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych. Właśnie tam mogą się spotkać dzieci, młodzież, osoby starsze i samotne potrzebujące pomocy.

Na terenie Domu Miłosierdzia działa Świetlica im. Jana Pawła II, do której przychodzą dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Mogą zjeść posiłek, uczestniczyć w różnych zajęciach, odrobić lekcje, a także skorzystać z porad pedagoga, socjoterapeuty i psychoterapeuty.

Dom Miłosierdzia to również Klub Seniora oraz  dzienny Dom Senior plus, gdzie osoby starsze spotykają się, jeżdżą na wycieczki, do teatru, na koncerty, uczestniczą w różnych zajęciach, a także spędzają czas w swoim towarzystwie.

 „Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” – powiedział Papież Polak.

Dlatego właśnie Janowi Pawłowi II poświęcony jest Ośrodek w Bydgoszczy, który pełni funkcję opiekuńczą wobec dzieci, a także przygotowuje kandydatów na przyszłych rodziców. W Ośrodku wydawane są zaświadczenia kwalifikacyjne i opinie osobom przygotowanym do podjęcia opieki, a także  prowadzona jest pomoc w przeprowadzeniu formalności prawnych związanych z przysposobieniem lub ustanowieniem rodziny zastępczej, rodzinnych domów dziecka lub rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Ośrodek prowadzi pomoc dla matek, poradnictwo rodzinne, pomoc pedagogiczno-psychologiczną zarówno dla rodzin naturalnych, jak również zastępczych.

„Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę kontynuować to aż do końca” – wołał św. Jan Paweł II. w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

W Myczkowcach utworzono Centrum Kultury Ekumenicznej, którego Jan Paweł II został patronem. Centrum funkcjonuje w formie parku miniatur najstarszych drewnianych kościołów, cerkwi prawosławnych, greckokatolickich z terenów południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy. 140 makiet jest ustawionych na 10. wzgórzach i przedstawiają architekturę Pogórzan, Dolinian, Łemków i Bojków. Napis nad główną bramą Centrum – „Ponad wszystkim niech będzie miłość” – ma przypominać o trudnej historii mieszkańców Bieszczad i antagonizmach społecznych na tych terenach. W ośrodku organizowane są kolonie dla dzieci z Ukrainy i Białorusi. Wiele z dzieci jest wyznania prawosławnego, obrządku greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. Centrum sprzyja budowaniu prawdziwej jedności i uczy poszanowania kultur i społeczności różnych wyznań opartego na miłości.

radiomaryja.pl/Caritas Polska

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl