Homilia podczas XIX rocznicy powstania Radia Maryja

Czcigodni Bracia Biskupi, Kapłani, Siostry Zakonne,

Osoby Konsekrowane, Rozmodlona Rodzino Radia Maryja,

Drodzy Rodacy w kraju i zagranicą świętujący rocznicę narodzin Radia Maryja,

Szacowne poczty sztandarowe.

Ukochani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry

Doczekaliśmy dziewiętnastej rocznicy działalności Radia Maryja. Niektórzy leciwi zwolennicy tego wspaniałego Radia już nie żyją. Wspominamy ich dziś podczas rocznicowego dziękczynienia. Wspominamy kapłanów, siostry zakonne, profesorów, konferencjonistów, artystów i słuchaczy, którzy modlitwą, wiarą i jałmużną budowali tę kuźnię świadomego katolicyzmu. Prosimy zatem was stojących przed tronem Baranka, zechciejcie dołączyć się do naszego narodowego dziękczynienia. Was także zjednoczonych przy ołtarzu w Polsce i za-granicą, proszę, śpiewajmy Bogu uroczyście
Te Deum laudamus za dar Radia Maryja.

 

 

 

 

1. Radio Maryja toczy bój o miejsce Boga w naszej Ojczyźnie i w świecie. Nikt nie wierzył, że dzieło Ojca Tadeusza Redemptorysty przeżyje i stanie się rozłożystym dębem, w którego cieniu poszukiwacze Boga będą oddychać powietrzem wiary. To początkujące dzieło polecił opiece Matki Bożej. Z Maryją wyruszyli do boju o miejsce Boga w Narodzie.

-Czy walka o miejsce Boga jest tak uzasadniona? Jest uzasadniona!

-Skończyła się okupacja sowiecka. Okupacja komunizmu jest już przeszłością. My natomiast jesteśmy skażeni przeszłością, najbardziej tą bezpośrednią, gdzie panowało prawo partyjnego priorytetu. Wyzdrowienie z ideologii nie następuje automatycznie ze zmianą nazwy partii. Nawyki pozostają. Nawet modne się stało, by zaatakować kościół i duchownych. Uzdrowienia nie spowodowała automatycznie gruba kreska. Wyzdrowienie z tej choroby domaga się nawrócenia.

-O miejsce Boga trzeba walczyć. O Boga walczyli Prorocy. O miejsce Boga walczyli apostołowie, misjonarze, święci, wyznawcy. Nie zapomnieli Bożych słów: Słuchaj Izraelu- Jahwe jest naszym Bogiem – Jahwe Jedyny. Będziesz miłował twojego Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, których ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom”. (Powt. 6, 4-7).

Niech nie zapomną, że

Bóg jest pierwszy i nie ma spraw ważniejszych przed Nim.

Bóg jest pierwszy, potem dom

Bóg jest pierwszy, potem miłość

Bóg jest pierwszy, potem praca

Bóg jest pierwszy, potem nauka

Bóg jest pierwszy, potem Ojczyzna.

– O miejsce Boga w narodzie trzeba walczyć. Walczył o Boga sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Walczył całe życie Jan Paweł II. A obecnie? Nie mamy wspomnienia Boga w naszej konstytucji. Nie dopuszczono Boga do Traktatu Lizbońskiego. Wypunktowuje się tezę o świeckości państwa. Świeckość państwa przeciwstawiana jest wierze religijnej, kościołom i instytucjom religijnym. O taką Polskę świecką w swoich słowach walczy wprost pan premier. Świeckość państwa stała się laickim dogmatem przyjmowanym bez zastrzeżeń. Kto sprostuje te fałszywe tezy? Nie zrobią tego polskojęzyczne dzienniki. Może to zrobić tylko niezależna od politycznych wpływów rozgłośnia, lub niezależna ambona.

2. Radio Maryja toczy bój o godność człowieka. Od godzin porannych prowadzi synów ludzkich przed tron Boga i przy pomocy modlitwy ukazuje, kto jest Panem tego świata, a kto jest stworzeniem. Pan całego świata nosi imię Boga Ojca. On mnie stworzył. On postawił człowieka na czele wszystkich stworzeń. On obdarzył mnie duszą nieśmiertelną. On mnie odkupił przez mękę i śmierć swego Syna. Bóg nie prowadził dialogu ze zwierzętami, tylko z człowiekiem. Bóg nie objawił swojego imienia nierozumnym stworzeniom, tylko człowiekowi. Bóg przekazał swoją wolę, swoje przykazania całej ludzkości i dla wszystkich przygotował dom wiecznego przebywania. A niewierzący? Uczestniczą w tej samej godności. Nie ma u Boga równych i równiejszych. Nie ma lepszych partii i gorszych. Jeśli oceniamy je, to tylko wedle poszanowania praw człowieka

-Radio Maryja walczy o godność człowieka, o prawo do życia dzieci nienarodzonych. Trzeba być kompletnie ślepym na opinie naukowców i lekarzy, by twierdzić, że dziecko nienarodzone nie jest człowiekiem. Wołajcie głosem wielkim, niech słyszy cały świat i nasi lekarze, że zabicie dziecka nienarodzonego jest zbrodnią.

-Wołajcie głosem wielkim, że eutanazja jest najzwyklejszym samobójstwem lub zadawana przez innych jest zwykłym morderstwem. Kto nie szanuje ludzkiego życia wprowadza
cywilizację pogaństwa i cywilizację śmierci.

-Mimo krytyki, mimo finansowego lobby nie przestańcie wołać, że zapłodnienie In vitro nie jest leczeniem, jest techniką, która ubocznie prowadzi do uśmiercania ludzkich istot.

-Wołajcie głosem wielkim, że nie ma niczego ważniejszego dla władzy, jak troska o zdrową rodzinę, której nikt i nic nie zastąpi. Bez rodziny wyrastają sieroty. Bez rodziny nikt nie zna ciepła prawdziwego domu. Walczcie o rodzinę i jej prawa. Demaskujcie szkodliwe zamiary władz samorządowych czy centralnych. Zaniepokoiło się społeczeństwo polskie publikacją, że od stycznia nastąpi wzrost VAT na obuwie i u branka dla dzieci z 7% do 23%. Panie i pa-nowie ministrowie! Nawet na rozkaz Unii Europejskiej nie zabijacie polskiej dzietności i polskiej rodziny. Historia was oceni.

3. Radio Maryja toczy bój o prawdę codziennego życia. W demokratycznym społeczeństwie obywatel ma prawo do rzetelnej informacji i do prawdy. Przeżywaliśmy tak zwaną prawdę socjalistyczną, czyli prasowe kłamstwo. Doświadczyliśmy fałszu podręczników licealnych do historii, napisanych przez rosyjskich autorów. Upokorzono nasz naród stanem wojennym i kłamliwym uzasadnieniem jego wprowadzenia. Dziś poważne rozgłośnie przedstawiają komentarze do wydarzeń, a nie wydarzenia. Wiarygodne są wiadomości o pogodzie, kataklizmach i wypadkach drogowych. Spotkałem zatem osoby, które po wysłuchaniu dzienników naszych stacji telewizyjnych, mówią: A teraz o ósmej sięgnę po dziennik telewizji Trwam.

– Wkrótce minie osiem miesięcy, jak naród przeżył jedną z największych tragedii pod Smoleńskiem. Tragedia pochłonęła dojrzały owoc polskiej polityki, nauki, kultury. Minął okres urzędowej żałoby. A po niej zapanowała cisza informacyjna w środkach masowego przekazu. Rzekomo wymaga tego dobro śledztwa. Odnosi się wrażenie, że dzisiejszy świat władzy zmierza do wymazania z pamięci politycznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego i innych patriotów, którzy zginęli. Nie bójcie się, panowie zmarłych. Nie bójcie się pomnika tragedii w Warszawie. Ulice i place Warszawy są godnym miejscem dla uczczenia tragedii Smoleńska. Kombatanci i płaczący po zmarłych powtarzają: sprzedali naszych zmarłych Rosjanom, a oni nas lekceważą. Niech Radio Maryja i Nasz Dziennik nie opuści sieroty i wdowy, którzy szukają
prawdy. Poszukujcie prawdy, bo naród ma do niej prawo.

4. Radio Maryja toczy bój o godność narodu. O narodzie i patriotyzmie mówili mi moi profesorowie w liceum. Niektórzy powrócili z frontu II wojny światowej. Większość z nich pamiętała okres międzywojenny i zryw odzyskanej Ojczyzny do życia w wolności. O narodzie i patriotyzmie mówił mi mój tato. Trzeciego maja śpiewał pieśni patriotyczne. Dziś z dnia na dzień umniejszają się szeregi kombatantów, którzy odnowili sztandary, odbudowali lub zbudowali od nowa pomniki bohaterom, którzy dla ojczyny poświęcili życie. Słuchajcie odpowiedzialni za profil Radia Maryja i Telewizji Trwam! Mówcie o narodzie i miłości ojczyzny. Nasz naród ma swoją historię. Na naród składają się osiągnięcia, zwycięstwa, porażki. Wyrazem prężności narodu jest jego kultura, jego wartości, jego osiągnięcia. Wykładnikiem kultury narodu jest jego język, jego literatura, jest jego poezja. Ojczyzna to ziemia wspólnego zamieszkania, której broni każdy członek narodu. W oparciu o wartości, znaczenie przywódców, przekonania religijne, historię, zagrożenia, tworzy się etos na-rodu. Zdrady narodu nie może przebaczyć nikt, tylko Bóg. Miłość narodu nie jest nacjonalizmem. Rozmywa się nam pojęcie narodu i ojczyzny. Europa nie jest naszą ojczyzną. Prawo-dawcą w naszej ojczyźnie jest Bóg, a nie Trybunał w Strasburgu, nie Parlament Europejski, gdzie uchwalono, że ślimaki są rybami. Nie zapomnijmy, że Radio Maryja do Ojczyzny należy i wszystkie wydarzenia, które przeżywamy też do Ojczyzny należą.
W dniu Święta Odzyskania Niepodległości ks. pułkownik Sławomir Żarski wygłosił podczas Mszy świętej w obecności Pana Prezydenta okolicznościowe kazanie na temat ojczyzny i patriotyzmu. Otrzymał publiczną reprymendę od prezydenta za treść kazania. W dniu wczorajszym został przeniesiony do rezerwy kadrowej. Takich praktyk nie było nawet za rządów SLD. Co by było, gdyby przemawiał dziś ksiądz Skarga? Słuchał go król senatorowie i szlachta, którzy przyszli się modlić.

5. Radio Maryja jednoczy naród wokół wartości i modlitwy. Dziewiętnaście lat na antenie tegoż radia płynie modlitwa brewiarzowa i modlitwa różańcowa. Wszyscy twierdzą zgodnie, że Radio Maryja rozmodliło naród. Taka jest prawda. Każdy może włączyć się w nurt modlących się w tym samym czasie na terenie różnych kontynentów. Różaniec przestaje być wstydliwą modlitwą przypisywaną starszym kobietom.

-A oto krótki dialog. Do mieszkania zapukała koleżanka i zastała właścicielkę mieszkania modlącą się na różańcu z Radiem Maryja. Co ty modlisz się z tymi dewotkami? Modlę się z całą Polską i nie tylko, i czuję się zjednoczona z prośbami i troskami milionów ludzi. Dziękujemy Ci, Panie za dar zjednoczenia naszych rodaków w modlitwie. Kto potrafi trzymać w ręku różaniec, ten nie chwyci do ręki kamienia, ani noża. Kto potrafi trzymać w ręku różaniec ten nie targnie się nawet w trudnych chwilach, na swoje życie. Kto potrafi modlić się wspólnie, ten nie będzie profanował krzyża. Ten stanie w jego obronie.

Matko Niepokalana! Otocz swoją modlitwą dzieło Radia Maryja, by chwaliło Boga i pozostawało na służbie, kościoła, narodu i każdego człowieka. Ta modlitwa niech będzie także życzeniem na dalsze lata posługi Ojczyźnie i Kościołowi. Amen.

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl