vaticannews.va

Dzwony „Głos Nienarodzonych” dla Ukrainy i Ekwadoru poświęcone przez Ojca Świętego

Ojciec Św. Franciszek na prośbę polskiej fundacji „Życiu tak” poświęcił dzwony „Głos nienarodzonych”. Zostaną one przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę.

Dzwony „Głos nienarodzonych” zostały odlane w Przemyślu w pracowni Jana Felczyńskiego. Najpierw wykonano dzwon dla Polski. Pielgrzymuje on od zeszłego roku po naszej ojczyźnie, by budzić sumienia Polaków. Ma być głosem upominania się o życie dla każdego dziecka poczętego.

Teraz dwa nowe dzwony trafią na Ukrainę i do Ekwadoru. W środę podczas audiencji poświęcił je papież Franciszek.

– Pozdrawiam serdecznie polskich pielgrzymów. Na prośbę polskiej fundacji „Życiu tak” poświęciłem dzisiaj dzwony noszące tytuł: „Głos nienarodzonych”, które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę. Niech będą dla tych narodów i dla wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niech ich brzmienie głosi światu Ewangelię życia, budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne – mówił Ojciec Święty.

Wcześniej w trakcie katechezy Papież kontynuował rozważania na temat Listu św. Pawła do Galatów. Ojciec Święty przypomniał o wspólnocie pierwszych chrześcijan. Za św. Pawłem wskazał, że w centrum tajemnicy zbawienia i wiary jest krzyż Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie.

– W rzeczywistości nie da się pojąć piękna wiary w Jezusa Chrystusa na podstawie zbyt wielu przykazań i wizji moralnej, która, rozwijając się w wielu nurtach, może sprawić, że zapomnimy o pierwotnej owocności miłości, karmionej modlitwą, dającą pokój oraz radosnym świadectwem – wskazał Franciszek.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że mamy „wielką odpowiedzialność, aby głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, będąc ożywiani tchnieniem Ducha miłości”. Dodał, że „tylko ta Miłość ma moc pociągnąć i przemienić serce człowieka”.

TV Trwam News

drukuj