fot. Fundacja ŻYCIU TAK

„Głos Nienarodzonych” zabrzmi we Lwowie

Na Ukrainie od dziś rozbrzmiewał będzie dzwon „Głos Nienarodzonych”. Tuż przed Dniem Świętości Życia, który przypada 25 marca, zostanie przekazany przez Polskę do parafii pw. św. Jana Pawła II we Lwowie. Ma przypominać o szacunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz potrzebie jego ochrony. Powstał z inicjatywy Fundacji ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Dzwon dla Ukrainy został poświęcony przez papieża Franciszka 27 października 2021 roku na Placu św. Piotra w Rzymie. Jak wyjaśnił Bogdan Romaniuk z Fundacji ŻYCIU TAK, „Głos Nienarodzonych” to inicjatywa, która ma na celu aktywne przypominanie o potrzebie ochrony ludzkiego życia i jego świętości.

Ze względu na wybuch wojny dzwon nie mógł zostać wprowadzony wcześniej. Będzie on symbolem nawołującym do ochrony życia, mimo że ono jest w tej chwili tak brutalnie odbierane” – tłumaczył w rozmowie z Family News Service.

W uroczystości przekazania dzwonu będzie uczestniczył dziś ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. Kapłan wskazał, że istnieje wojna, która jest początkiem wszystkich innych konfliktów zbrojnych – wojna z nienarodzonymi dziećmi.

„Niemalże same boleśnie przypominają się słowa matki Teresy z Kalkuty: Jeżeli matka może zabić swoje dziecko, to któż powstrzyma nas, abyśmy nie pozabijali się nawzajem? Wielu polityków bije w tym czasie na alarm, aby dać kres wojnie na Ukrainie. I bardzo dobrze, że to robią. Jednakże potrzeba, aby bić na alarm i dać kres wojnie z nienarodzonymi (…). Pierwsza chwila, gdy tylko usłyszałem o rozlewie krwi na Ukrainie, była chwilą, w której wiedziałem, że trzeba bić na alarm tym dzwonem, który kilka miesięcy temu został poświęcony przez papieża Franciszka w Rzymie, aby >>budził sumienia<<” – akcentował ks. Tomasz Kancelarczyk.

Oficjalne przekazanie dzwonu „Głos Nienarodzonych” nastąpi w parafii pw. św. Jana Pawła II we Lwowie.

„Nie jest dla mnie przypadkiem miejsce pod takim wezwaniem, nie jest dla mnie przypadkiem także i ten dzień przeżywania tajemnicy poczęcia Syna Bożego w łonie Najświętszej Maryi Panny. Nie jest przypadkiem, bo celowo i rozmyślnie zostało to wybrane przez organizatorów. Nie jest dla mnie również przypadkiem, że stanie się to w dniu, który episkopat Ukrainy ogłosił jako dzień pokuty za grzech aborcji” – dodał prezes Fundacji.

Radości z przekazania dzwonu nie kryje ks. Grzegorz Draus, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II we Lwowie. „Głos Nienarodzonych” zostanie umieszczony obok miejsca, gdzie w 2001 r. przebywał Papież Polak.

„Dzwon ma też znaczenie sakralne i będzie ukazywał wielką godność ludzkiego życia. Bicie dzwonu będzie przypominało bicie serca człowieka, również nienarodzonego. Dzwon doda odwagi wielodzietnym rodzinom na Ukrainie, których jest dużo i są otwarte na życie” – podkreślił ks. Grzegorz Draus.

Dzwon, który trafi na Ukrainę, został odlany w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. To już kolejny odlew, który powstał z inicjatywy Fundacji ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia NMP. Pierwszy z nich rozbrzmiewa już w Ekwadorze.

„Głos Nienarodzonych” ma bogatą symbolikę. Na zewnętrznej ścianie znajduje się ornament w kształcie łańcucha DNA, który odzwierciedla kod genetyczny rodziców oraz odlew USG dziecka poczętego. Jest też odlew tablic symbolizujących Dekalog oraz m.in. słowa piątego przykazania „Nie zabijaj”. Napisy zostały przetłumaczone na język ukraiński.

Szacuje się, że na Ukrainie od 1991 roku, czyli od ogłoszenia jej niepodległości, zamordowano ok. 30 milionów nienarodzonych dzieci. Rocznie w wyniku tzw. aborcji pozbawia się życia 27-30 tys. dzieci.

„Dopóki świat nie zrozumie, że życie należy szanować, że życia należy bronić na każdym etapie, od poczęcia do naturalnej śmierci, dopóty będą trwały wojny na świecie” – podsumował Bogdan Romaniuk z Fundacji ŻYCIU TAK.

fot. Fundacja ŻYCIU TAK

radiomaryja.pl/Family News Service

drukuj