fot. PAP/EPA

„Dziadkowie są powołani do przekazywania mądrości”

Ojciec Św. Franciszek mówił dziś o znaczeniu obecności dziadków w rodzinie i ich zadaniach.

Podczas katechezy w Watykanie, Papież podkreślił, że starość jest także Bożą łaską i powołaniem. Dodał, że znamiennym przykładem trwania przed Bogiem jest ewangeliczny „starzec” Symeon i „prorokini” Anna. W Dziecięciu przyniesionym do świątyni przez Maryję i Józefa rozpoznają Mesjasza.

Spotkanie z Jezusem rodzi w ich sercach entuzjazm, uwielbienie Boga, potrzebę świadczenia o Nim – mówił Ojciec Święty.

– Modlitwa dziadków i osób starszych jest wielkim darem dla Kościoła i wielkim bogactwem. Jest też wielkim zastrzykiem mądrości dla całej społeczności ludzkiej, zwłaszcza dla tej, która jest zbyt zagoniona, zbyt zajęta, roztargniona, rozproszona. Ktoś musi także dla niej opiewać Boże znaki i modlić się za innych – powiedział Ojciec Święty.  

Oprócz modlitwy, dziadkowie i babcie mają misję przekazywać młodym mądrość życia – mówił Papież. Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu św. Piotra, w tym Polaków.

– Witam serdecznie pielgrzymów polskich, a szczególnie nauczycieli i uczniów II LO ze Starachowic. Przybyliście tutaj, by modlić się przy grobie św. Jana Pawła II w 10. rocznicę jego śmierci. Zachowujcie w pamięci jego nauczanie, bądźcie wierni Bogu i ojczyźnie. W duchu dzisiejszej katechezy życzę wszystkim tu obecnym, byście dochowali tradycji wierności ojców, znajdując radość w serdecznej relacji osób młodych i starszych – podkreślił Ojciec Święty.  

Na zakończenie Jego Świątobliwość odmówił z wiernymi modlitwę Ojcze Nasz.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj