Spotkanie Papieża z pracownikami Kurii Rzymskiej

Ojciec Święty Franciszek spotkał się z kardynałami z Kurii Rzymskiej, a także wszystkimi pracownikami Państwa Watykańskiego. Swoich najbliższych współpracowników z kurii Papież Franciszek zachęcił do rachunku sumienia przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

Ojciec Święty Franciszek złożył swoim najbliższym współpracownikom z Kurii Rzymskiej świąteczne życzenia oraz podziękował za współpracę.

Papież zachęcił także do przeprowadzenia rachunku sumienia przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Ojciec Święty Franciszek wymienił katalog chorób i grzechów, które są niezwykle groźne dla Kurii Rzymskiej, ale także dla wszystkich wspólnot, zgromadzeń, ruchów i parafii.

Papież Franciszek wskazał m.in. na poczucie nieśmiertelności i niezastąpienia; zarozumiałość; chorobę znieczulenia umysłowego i duchowego; obmowę i plotki; obojętność; materializm; nadmierną pracowitość; planowanie pozbawione otwarcia się na Ducha Świętego; rywalizację i zarozumiałość oraz budowanie zamkniętych kręgów.

Ojciec Święty wymienił także chorobę duchowego Alzhaimera, który prowadzi do zapomnienia swojego spotkania z Panem i spadku zdolności duchowych. Lekarstwem na wymienione przez Ojca Świętego bolączki są modlitwa, sakramenty, kontakt ze słowem Bożym i duchowość nastawiona na dzielenie się.

– Kuria – podobnie jak Kościół – nie może żyć bez życiodajnej, osobistej, autentycznej i mocnej więzi  z Chrystusem. Członek Kurii, który codziennie nie posila się tym pokarmem, stanie się biurokratą – powiedział Ojciec Święty Franciszek. 

Ojciec Święty podkreślił, że w czasie świąt, ale także przez całe życie każdy powinien wzrastać w miłości ku Chrystusowi. Zachęcił do tego szczególnie swoich współpracowników i wszystkich kapłanów.

– Czytałem kiedyś, że kapłani są jak samoloty: tworzy się o nich wiadomości tylko wtedy kiedy upadną, ale nie o tym, że tak dużo ich lata. Wielu krytykuje, zamiast po prostu się za nich modlić– mówił Papież. 

Ojciec Święty złożył również życzenia świąteczne wszystkim pracownikom Watykanu z którymi spotkał się w Auli Pawła VI.

– Kiedy spędzam z Wami czas widzę wiele waszej uwagi i troski do pracy, i za to wam bardzo dziękuje. Chciałbym i zachęcam was do tego, aby to Boże Narodzenie było realną szansą – lekarstwem na każdą ranę i by wyleczyło nas z każdego braku – życzył Ojciec Święty.

Wraz ze swoimi rodzinami na spotkaniu z Papieżem pojawili się urzędnicy, kucharze, ogrodnicy, woźni oraz ci wszyscy, którzy pracują za spiżową bramą.

 

 

TV Trwam News

drukuj