Duch Święty wnosi w życie Kościoła nowość, harmonię i posyła w świat

Dziś w uroczystość Zesłania Ducha Świętego Papież Franciszek przewodniczył Eucharystii na Placu św. Piotra. Uczestniczyli w niej członkowie ruchów kościelnych. Transmisję przeprowadziło Radio Maryja.

W homilii Papież mówił o działaniach Ducha Świętego. Jak powiedział, Duch Święty wnosi w życie Kościoła nowość, zapewnia mu harmonię i posyła jego członków w świat.

Mówiąc o nowości Boga Ojciec św. powiedział, że napełnia nas ona lękiem. Dodał, że czujemy się bardziej bezpieczni, jeśli mamy wszystko pod kontrolą.

– Nowość zawsze napełnia nas po trosze lękiem, bo czujemy się bardziej bezpieczni, jeśli mamy wszystko pod kontrolą, jeśli to my budujemy, programujemy, planujemy nasze życie według naszych schematów, naszych zabezpieczeń, naszych gustów. Dzieje się tak również w odniesieniu do Boga – powiedział Ojciec św.

Papież Franciszek dodał, ze często idziemy za Chrystusem do pewnego momentu.  Jednak w całej historii zbawienia, kiedy Bóg się objawia, przynosi nowość, przemienia i prosi, ażeby całkowicie Jemu ufać. Ojciec św. zwrócił również uwagę na harmonię w Kościele, którą zapewnia Duch Święty. Papież wyjaśnił: tylko On może pogodzić: różnorodność, wielość i jedność.

– Tylko On może wzbudzić różnorodność, pluralizm, wielość a jednocześnie sprawiać jedność. Także tutaj, kiedy my chcemy dokonywać różnorodności i zamykamy się w naszych partykularyzmach, w naszych ekskluzywizmach, wnosimy podział. I kiedy to my chcemy czynić jedność według naszych ludzkich planów, to w końcu przynosimy jednolitość, homologizację. Jeżeli natomiast dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, to bogactwo, odmienność, różnorodność nigdy nie stają się konfliktem, ponieważ On nas pobudza do przeżywania odmienności w komunii Kościoła – powiedział Papież.

Ojciec św. dodał, że wspólne podążanie w Kościele pod przewodnictwem pasterzy posiadających szczególny charyzmat i posługę, jest znakiem działania Ducha Świętego. Wyjaśnił też znaczenie Kościelności.

– Kościelność jest podstawową cechą dla każdego chrześcijanina, dla każdej wspólnoty, dla każdego ruchu. To Kościół niesie mi Chrystusa i prowadzi mnie do Chrystusa. Drogi paralelne są niebezpieczne. Kiedy pozwalamy sobie wykroczyć poza naukę Kościoła i wspólnotę kościelną, i nie trwamy w nich, nie jesteśmy zjednoczeni z Bogiem – powiedział Papież Franciszek.

Na zakończenie Mszy św. papież Franciszek podziękował ruchom, stowarzyszeniom, wspólnotom i związkom kościelnym za to święto wiary. W południe Ojciec św. odmówił z wiernymi modlitwę Regina Coeli.

RIRM

drukuj