Ekumeniczny Maraton Biblijny w Krakowie

W kościele św. Idziego w Krakowie rozpoczęło się dwudziestoczterogodzinne publiczne czytanie Pisma Świętego, czyli Ekumeniczny Maraton Biblijny.

Jest to wydarzenie wpisujące się w tradycję dwóch inicjatyw: Tydzień Biblijny, zainicjowany w 2009 roku przez katolickie Dzieło Biblijne im. Bł. Jana Pawła II oraz Ekumeniczne Dni Biblijne odbywające się od wielu lat pod patronatem Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Nie mamy  tu przecież trwałego miasta, ale poszukujemy przyszłego” – takie hasło przyświeca tegorocznemu maratonowi. Przesłanie św. Pawła komentuje ks. Robert Pietrzyk:

– Doniosłym przesłaniem Biblii jest poszerzona perspektywa życia, która nie zamyka się tylko w wymiarach doczesnych, lecz sięga poza grób – ku wieczności z Bogiem – wyjaśnia ks. Robert Pietrzyk.

Do udziału w wydarzeniu zapraszają już po raz piąty organizatorzy wydarzenia, czyli Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej i Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu UPJPII.

– Wszystkich, którzy szukają w Biblii światła i mocy, zachęcamy do zgromadzenia się wokół Słowa Bożego zapisanego w Świętej Księdze. To wyjątkowa okazja do wspólnego świadectwa wiary, złożonego wobec świata przez chrześcijan różnych wyznań – zachęcają organizatorzy.

Podczas całodobowego czytania i słuchania Pisma Świętego będzie można uczestniczyć jako lektor, czyli poszczególne osoby czytają słowo Boże przez 10 minut, lub w charakterze słuchacza.

RIRM

drukuj