Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

w piątą niedzielę Wielkiego Postu, Jan Ewangelista zwraca naszą uwagę na ciekawy szczegół: „niektórzy” Grecy, którzy przybyli do Jerozolimy na święto Paschy, zwracają się do apostoła Filipa, mówiąc: „Chcemy ujrzeć Jezusa „(J 12,21). W mieście świętym, gdzie Jezus udał się po raz ostatni, jest wiele osób. Są tam mali i prości, którzy z radością przyjęli proroka z Nazaretu, uznając Go za Posłanego przez Pana. Są też kapłani i przywódcy ludu, którzy chcą Go usunąć, ponieważ uważają Go za heretycka i człowieka niebezpiecznego. Są też ludzie, jak ci „Grecy”, którzy są ciekawi, chcą Go zobaczyć i dowiedzieć się więcej na temat jego osoby i dzieł dokonanych przez Niego, z których ostatnia – wskrzeszenie Łazarza – stała się przyczyną wielkiego zamieszania.

„Chcemy ujrzeć Jezusa”: te słowa, podobnie jak wiele innych w Ewangeliach, wykraczają poza to konkretne wydarzenie i wyrażają coś uniwersalnego; ujawniają pragnienie, które stale obecne jest we wszystkich epokach i kulturach, pragnienie obecne w sercachwielu ludzi, którzy już słyszeli o Chrystusie, ale jeszcze Go nie spotkali.

Odpowiadając pośrednio, proroczo, na prośbę, aby Go mogli zobaczyć, Jezus wypowiada proroctwo, który ujawnia Jego tożsamość i pokazuje drogę na której naprawdę można Go poznać: „Nadeszła godzina jest, aby został uwielbiony Syn Człowieczy”(J 12, 23). Jest to godzina Krzyża! Jest to czas zwycięstwa nad Szatanem, księciem zła, czas ostatecznego tryumfu miłości miłosiernej Boga. Chrystusa oświadcza, że ​​będzie „wywyższony nad ziemię”. (w. 32). To wyrażenie ma podwójne znaczenie: ” wywyższony „, ponieważ ukrzyżowany, i ” wywyższony „, ponieważ wywyższony przez Ojca w Zmartwychwstaniu, aby przyciągnąć wszystkich do siebie i pojednać ludzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. Godzina Krzyża, najciemniejsza godzina dziejów, jest również źródłem zbawienia dla wszystkich, którzy w Niego wierzą.

Kontynuując proroctwo o jego zbliżającej się Passze, Jezus używa prostego i sugestywnego obrazu „ziarna pszenicy”, które pada w ziemię i umiera, aby przynieść owoc (por w. 24). W tym obrazie znajdujemy jeszcze inny aspekt Krzyża Chrystusa: jego ​​płodność. Śmierć Jezusa, w rzeczywistości, jest niewyczerpanym źródłem nowego życia, niesie w sobie moc odradzającą Bożą miłość. Zanurzeni w tej miłości przez Chrzest, chrześcijanie mogą stać się „ziarnem” i przynosić owoc obfity, jeśli podobnie jak Jezus, „stracą własne życie” z miłości do Boga i bliźniego (por w. 25).

Dlatego tym, którzy także dzisiaj „chcą zobaczyć Jezusa”, tym, którzy szukają oblicza Boga, którzy otrzymali katechezę jako małe dzieci i nie pogłębiali jej więcej, tym wielu, którzy jeszcze nie spotkali Jezusa osobiście …, wszystkim tym osobom możemy zaoferować trzy rzeczy: Ewangelię, krucyfiks i świadectwo naszej wiary, słabe/ubogie/, ale szczere. Ewangelia: tutaj możemy spotkać Jezusa, słuchać Go, poznawać Go. Krucyfiks: znak miłości Jezusa, który ofiarował samego siebie za nas. A poza tym wiara, która prowadzi do prostych gestów miłości braterskiej.
Niech Maryjo nasza Matka, pomaga nam iść za Jezusem po drodze krzyża i zmartwychwstania.

Po Anioł Panski
Drodzy bracia i siostry,

dziś przypada Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Woda jest najważniejszym elementem życia, a od naszej zdolności do zachowania jej i dzielenia się nią zależy przyszłość ludzkości. Zachęcam więc społeczność międzynarodową do czuwania, aby ​​woda na ziemi była odpowiednio chroniona i by nikt nie był wykluczony lub dyskryminowany w korzystaniu z tego prawa, które jest wspólnym dobrem par excellence. Razem ze świętym Franciszkiem z Asyżu powiedzmy: „Bądź pochwalony, Panie, przez siostrę wodę, / która jest bardzo pożyteczna i pokorna, cenna i czysta” (Hymn do brata Słońca).

Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów tutaj obecnych, zwłaszcza chór „Muzycznego Konserwatorium /Profesjonalnego/ z Orihuela (Hiszpania), młodzież z Collège Saint-Jean de Passy z Paryża, wiernych z Węgier i grupy muzyczne z kantonu Ticino (Szwajcaria). Pozdrawiam Franciszkański Zakonu Świeckich z Cremony, UNITALSI z Lombardii, grupy Oscara Romero, biskupa i męczennika, który wkrótce zostanie beatyfikowany; jak również wiernych z Fiumicino, dzieci pierwszokomunijne z Sambuceto, młodzież z Rawenny, Mediolanu i Florencji, która niedawno przyjęła Sakrament Bierzmowania lub ma go przyjąć.
A teraz powtórzymy gest z zeszłego roku: zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła w czasie Wielkiego Postu wręcza się Ewangelię osobom przygotowującym się do chrztu św. Teraz ofiaruję więc wam, którzy tutaj jesteście, kieszonkową Ewangelię. Będzie ona rozdawana bezpłatnie przez osoby bezdomne, które żyją w Rzymie. Weźcie ją i noście ze sobą, aby czytać ją często, codziennie. Słowo Boże jest światłem na naszej ścieżce!
Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominajcie o modlitwę za mnie. Smacznego obiadu i do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj