fot. twitter.com

Papież Franciszek: Wolność jest darem, którego należy strzec i który wymaga od każdego z nas bycia nieustannie w drodze

Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że wolność wiary chrześcijańskiej nie ukazuje statycznej wizji życia i kultury, lecz wizję dynamiczną. Papież zaznaczył, że wolność jest darem, którego należy strzec i który wymaga od każdego z nas bycia nieustannie w drodze.

W Watykanie Ojciec Święty kontynuował dziś katechezę na temat Listu do Galatów. Zwrócił uwagę na fundament wolności, o którym pisze św. Paweł.  Według Apostoła jest nim fakt, że przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu i śmierci.

Na zakończenie audiencji Ojciec Święty Franciszek pozdrawiał pielgrzymów. Przemawiając do Polaków, nawiązał m.in. do zbliżającej się rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na tron Stolicy Apostolskiej.

– W tym tygodniu przypadają rocznice: wyboru św. Jana Pawła II, wspomnienie liturgiczne św. Jana XXIII, św. Teresy z Ávila i św. Jadwigi Śląskiej. Ich życie jest wyrazistym przykładem wolności chrześcijańskiej. Niech doświadczenie tych świętych przypomina Wam, że nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. Najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w służbie. Z serca Wam błogosławię – mówił Papież.

RIRM

drukuj