Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry

w ubiegłą środę, obrzędem posypania głów popiołem, rozpoczął się czas Wielkiego Postu, i dziś jest pierwsza niedziela tego tego liturgicznego czasu, który nawiązuje do czterdziestu  dni jakie Jezus spędził na pustyni, po chrzcie w rzece Jordan. Święty Marek napisał w dzisiejszej Ewangelii: “Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. (1,12-13). Tymi prostymi słowami ewangelista opisuje próbę jaką Jezus podjął dobrowolnie, tuż przed rozpoczęciem swojej mesjańskiej misji. To jest próba, z której Pan wyszedł zwycięsko i która przygotowuje Go do głoszenia Ewangelii Królestwa Bożego. W tych czterdziestu dniach samotności, stanął On przed Szatanem, twarzą w twarz, demaskując jego pokusy, które pokonał.

Kościół przypomina nam tę tajemnicę na początku Wielkiego Postu, ponieważ daje nam ona perspektywę i sens tego czasu, który jest czasem walki duchowej przeciw duchowi zła. Kiedy przekraczamy “pustynię” Wielkiego Postu, kierujemy swój wzrok na Paschę, która jest ostatecznym zwycięstwem Jezusa nad  złem, grzechem i śmiercią. To jest właśnie znaczenie tej pierwszej niedzieli Wielkiego Postu: zdecydowane wejście na drogę Jezusa, drogę, która prowadzi do życia.

Ta droga przechodzi przez pustynię. Pustynia jest miejscem, w którym można usłyszeć głos Boga i głos kusiciela. W zgiełku, w zamieszaniu nie można ich usłyszeć; słychać tylko powierzchniowe głosy. Natomiast na pustyni możemy sięgnąć głębi, tam, gdzie naprawdę rozgrywa się nasze przeznaczenie, życie lub śmierć. Ale jak usłyszeć głos Boga? Słyszymy go w Jego Słowie. Dlatego tak ważne jest poznanie Pisma Świętego, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy mogli odpowiedzieć na ataki Złego. Pustynia Wielkiego Postu pomaga nam powiedzieć “nie”  doczesności, bożkom, pomaga nam podejmować odważne decyzje zgodnie z Ewangelią i pomaga nam wzmacniać solidarność z braćmi.

Tak wiec bez lęku wejdźmy na pustynię, ponieważ nie jesteśmy sami, jesteśmy z Jezusem, z Ojcem i Duchem Świętym. Nawet więcej, tak jak i Jezusa, tak i nas po wielkopostnej drodze prowadzi Duch Święty, ten sam Duch, który zstąpił na Jezusa, i ten sam, który został nam dany na Chrzcie Świętym. Wielki Post, to właśnie ten czas, który powinien prowadzić nas do coraz wiekszego poznania w jaki sposób Duch Święty, którego otrzymaliśmy w chrzcie, działał i może działać w nas. I na koniec drogi Wielkiego Postu, podczas Wigilii Paschalnej, z większą świadomością będziemy mogli odnowić przymierze chrzcielne i zobowiązania jakie z niego wynikają z tego.

Niech Najświętsza Maryja Panna, wzór posłuszeństwa Duchowi Świętemu, pozwala nam prowadzić się Duchowi, który z każdego z nas pragnie ucyznić “nowe stworzenie”.

Jej zawierzmy w szczególności tydzień Rekolekcji, które rozpoczną się dziś po południu, i w których będę uczestniczyć wraz z moimi współpracownikami z Kurii Rzymskiej. Proszę was, abyście towarzyszyli nam swoją modlitwą.

po Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry,

serdeczne pozdrowienia kieruję do rodzin, grup parafialnych, stowarzyszeń i wszystkich pielgrzymów z Rzymu, z Włoszech i innych państw.

Pozdrawiam wiernych z Neapolu, Cosenzy i Werony, a także młodzież z Seregno, która przybyła by dokonać aktu wyznania wiary.

Wielki Post jest drogą nawrócenia, który w centrum stawia serce. Dlatego też, w tę pierwszą niedzielę, pragnę podarować wszystkim młodym, którzy są tu na placu małą kieszonkową książkę zatytułowaną “Chroń swoje serce.” Ta książka zawiera niektóre z nauk Jezusa i zasadnicze treści naszej wiary, jak siedem sakramentów świętych, dary Ducha Świętego, dziesięć przykazań, cnoty, dzieła miłosierdzia …

Teraz wolontariusze, pośród, których są również ludzie bezdomni, rozdają te książki. Niech każdy z Was weźmie tę książeczkę i zabierze ze sobą, jako pomoc w nawróceniu i rozwoju duchowym, który zawsze zaczyna się od serca, gdzie toczy się gra codziennych wyborów między dobrem i złem, między światowością a Ewangelią, między obojętnością i dzieleniem się.

Ludzkość potrzebuje sprawiedliwości, pokoju, i osiągnie go tylko wówczas kiedy z całego serca powróci do do Boga, który jest ich źródłem.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominajcie o modlitwę za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj