fot. PAP/EPA

Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Ewangelia III niedzieli Adwentu ponownie stawia przed nami postać Jana Chrzciciela i przedstawia go mówiącego do ludzi, którzy przychodzą do niego nad rzekę Jordan, aby przyjąć chrzest. Ponieważ Jan, mocnymi słowami wzywa wszystkich do przygotowania się na przyjście Mesjasza, niektórzy go pytają: „Co mamy czynić?” (Łk 3,10.12.14). Dialogi są bardzo interesujące i okazuje się, że także bardzo aktualne.

Pierwsza odpowiedź skierowana jest do tłumów w ogóle. Chrzciciel mówi: „Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni.”(w. 11). Tutaj widzimy pewne kryterium sprawiedliwości, którym kieruje miłość. Sprawiedliwość wzywa do przezwyciężenia braku równowagi pomiędzy tymi, którzy posiadają nadmiar i tymi, którzy nie posiadają nawet tego, co konieczne.

Miłość przynagla do bycia uważnymi na drugiego i do wychodzenia naprzeciw jego potrzebom, zamiast szukania usprawiedliwienia w obronie swoich interesów. Sprawiedliwość i miłosierdzie nie są w opozycji do siebie, lecz jedno i drugie są niezbędne i wzajemnie się uzupełniają. „Miłość – caritas – zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności”, bo” Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego „(encyklika Deus caritas est, 28).

Drugiej odpowiedzi Jan udziela niektórym celnikom, pobierającym podatek na rzecz Rzymian. Z tego powodu byli oni w pogardzie, ale także, dlatego, że często wykorzystywali ich stanowisko do kradzieży. Chrzciciel nie mówi im aby zmienili pracę, ale aby nie pobierali nic więcej ponad to, ile wyznaczono (Por. w. 13). Prorok w imieniu Boga, nie żąda wyjątkowych gestów, ale przede wszystkim uczciwego spełnienia obowiązku. Pierwszym krokiem do życia wiecznego jest zawsze zachowanie przykazania; w tym przypadku chodzi o siódme: „Nie kradnij” (por. Wj 20:15).

Trzecia odpowiedź dotyczy żołnierzy; jest to inna kategoria wyposażona w pewną władzę, mogąca ulegać pokusie nadużywania jej. Żołnierzom Jan mówi: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie „(w. 14). Także tutaj, nawrócenie zaczyna się od uczciwość i szacunku dla innych: jest to wskazanie odnoszące się do wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy mają większą odpowiedzialność.

Biorąc pod uwagę te wszystkie dialogi w całości, uderza nas duża konkretność w słowach Jana: Bóg będzie nas sądził z naszych czynów, dlatego naszymi postawami ukazujemy, że pełnimy Jego wolę. I właśnie, dlatego wskazania Chrzciciela są zawsze aktualne: nawet w naszym tak skomplikowanym świecie, wszystko byłoby o wiele lepiej, gdyby każdy przestrzegał tych zasad postępowania.

Prośmy więc Pana, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, aby pomógł nam przygotować się do Bożego Narodzenia, przez przynoszenie dobrych owoców nawrócenia (por. Łk 3:8).

Drodzy pielgrzymi języka francuskiego, trzecia niedziela Adwentu jest niedzielą radości! Co jednak znaczy radość w sytuacji, gdy ludzie doświadczają cierpienia czy samotności? W bieżącym Roku Wiary starajmy się spoglądać na nasze życie i trudności oczami wiary, tak aby odkryć, że Chrystus jest źródłem radości! Jego zbawcza obecność uwalnia nasze serca z tego, co je niepokoi; ona nas odnawia i daje ukojenie. Tak, radujmy się w Panu, który przychodzi! Niech w naszych rodzinach, miejscach pracy, we wspólnotach i w naszych krajach radość ta promieniuje w uczynkach wyrażających troskę, dzielenie się i przebaczenie. Wszystkim życzę dobrej niedzieli!

* * *

po polsku: 
Słowo pozdrowienia i duchowej bliskości kieruję do Polaków, szczególnie do tych, którzy w Polsce włączają się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Życzę, by ta charytatywna i ekumeniczna inicjatywa, będąca gestem konkretnej pomocy potrzebującym, przyniosła radość wielu dziecięcym sercom. Niech jej symbolem będzie płomień świec, które zapłoną w rodzinach podczas wigilijnej wieczerzy. Niech Bóg wynagrodzi hojność serc i wszystkim błogosławi.

po angielsku: 

Pozdrawiam wszystkich anglojęzycznych pielgrzymów obecnych na dzisiejszej modlitwie Angelus. Byłem głęboko wstrząśnięty aktem gwałtu w piątek w Newton, Connecticut. Otaczam modlitwą dotknięte rodziny, zwłaszcza te, które straciły dziecko. Niech Bóg pociechy dotknie ich serca i złagodzi cierpienie. W tym czasie adwentowym starajmy się w większym stopniu oddawać modlitwie oraz temu, co służy pokojowi. Dla wszystkich dotkniętych tą tragedią oraz dla was tu obecnych wypraszam obfite Boże błogosławieństwo.

po niemiecku:

Serdeczne Szczęść Boże kieruje do wszystkich niemieckojęzycznych gości, zwłaszcza zaś pielgrzymów  a także do orkiestry i chóru kościelnego z Lengmoos am Ritten z Południowego Tyrolu. W dzisiejszej ewangelii słyszymy Jana Chrzciciela, który wskazuje na idącego po nim Większego od siebie. On to przynosi w darze Ducha Św., który ukaże nam grzech i spali go w swoim ogniu. W chrzcie św. otrzymaliśmy Ducha Św. Naszym zadaniem jest otwieranie się na Jego Miłość. Wszystkim wam życzę błogosławionego czasu przygotowania na Święto Narodzenia Chrystusa.

po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego przybyłych na tę modlitwę maryjną a w szczególności wiernych z rożnych parafii Walencji. Zbliża się Boże Narodzenie i liturgia tej niedzieli przypomina nam słowa apostoła Pawła Gaudate, bądźcie radośni,. Pan Was szuka. To radość która napełnia serca wszystkich nawet tych, którzy są w trudnościach  by wiedzieli ze Bóg wspiera nas swoja dłonią, i nigdy nas nie opuści. przygotowując się na przyjcie Jezusa w waszych domach oczekujcie go jak Maryja, która oczekiwała na przyjście Zbawiciela wszystkich ludzi. Niech Ona nam towarzyszy szczególnie w tych dniach. Szczęśliwej niedzieli.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj