Ks. bp Polak: dziękujemy Ojcu św. za posługę Kościołowi w Polsce

Ks. bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski odnosi się do zawartości telegramu, jaki Konferencja Episkopatu Polski wystosowała do Ojca św. Benedykta XVI w podziękowaniu za posługę Kościołowi na całym świecie, ze szczególnym akcentem na Kościół w Polsce.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w imieniu biskupów polskich wystosowała do Ojca św. Benedykta XVI telegram w którym przede wszystkim z wiarą i ufnością przyjmuje decyzję podjętą przez Ojca św.

Widzi w niej szczególny znak odpowiedzialności i miłości wobec Kościoła, także Kościoła, który jest w Polsce. Dziękuję Ojcu św. przede wszystkim za jego szczególną posługę świadka wiary, świadka Ewangelii we współczesnym świecie. Świadka odważnego, który potrafił w sposób pełny miłości a jednocześnie zgodny z głębią Chrystusowej Ewangelii nawiązywać także dialog ze współczesną kulturą, współczesnym światem. Prezydium Konferencji Episkopatu także wyraża swoją wdzięczność, przede wszystkim za to, że Ojciec św. Benedykt XVI wyniósł do chwały ołtarzy ogłaszając błogosławionym Jana Pawła II.

Dziękują za pielgrzymkę, która odbyła się już u początku pontyfikatu do naszej  ojczyzny, a także za wszelkie znaki wiary i miłości w stosunku do naszych rodaków. Nie tylko tych w kraju, ale także tych, którzy żyją na emigracji, czego widomym i czytelnym znakiem było przede wszystkim zwracanie się do nas w naszym ojczystym języku. Był to niewątpliwie wysiłek Ojca św., by także w ten sposób pokazać wielki szacunek i wielką miłość dla każdej i każdego z nas.

To nasza odpowiedź na tę decyzję Ojca św., próba wyrażenia naszej wdzięczności za posługę papieską, a jednocześnie znak naszej jedności z Ojcem św. , którego kochamy i z którym jako Kościół w Polsce czujemy się przecież złączeni.

 

Wypowiedź ks. bp. Wojciecha Polaka:


Pobierz Pobierz

RIRM/KEP

drukuj