Orędzie Papieża na Światowy Dzień Środków Przekazu

Do głoszenia wiary i świadectwa także w świecie cyfrowym zachęca papieskie orędzie na Światowy Dzień Środków Przekazu. To ostatni dokument przygotowany przez papieża Benedykta XVI. Czytamy w nim, że „jeśli Dobrej Nowiny nie będzie można poznać także w świecie cyfrowym, to może być ona nieobecna w doświadczeniu wielu osób, dla których ta przestrzeń egzystencjalna jest ważna”.

Papież Benedykt XVI podkreślił, że „nie powinno brakować nam konsekwencji czy spójności w wyrażaniu naszej wiary i świadectwa o Ewangelii w rzeczywistości, w której przychodzi nam żyć – fizycznej czy cyfrowej. Kiedy jesteśmy w jakikolwiek sposób obecni dla innych, jesteśmy wezwani, by umożliwić poznanie miłości Bożej aż po krańce ziemi”.

Rozwój cyfrowych sieci społecznościowych sprzyja tworzeniu się nowej „agory”, przestrzeni dyskusji, wymiany informacji i dzielenia się swoimi pomysłami. Benedykt XVI zachęca wierzących, by odważnie korzystali z nowych języków komunikacji, tak „żeby pozwolić nieskończonemu bogactwu Ewangelii znaleźć takie formy wyrazu, które byłyby w stanie dotrzeć do umysłów i serc wszystkich ludzi”. Dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych, świat cyfrowy stanowi część codziennej rzeczywistości. Trzeba zatem i tu mówić o Bogu i wartościach. Jest to zadanie wymagające osobistego zaangażowania. „Szczególnie znaczącym sposobem dawania świadectwa będzie wola dawania siebie innym przez gotowość cierpliwego i naznaczonego szacunkiem angażowania się w ich pytania i wątpliwości, na drodze poszukiwania prawdy i sensu ludzkiego istnienia”.

Pojawienie się sieciach społecznościowych dialogu na temat wiary i wierzenia potwierdza znaczenie i wagę religii w debacie publicznej i społecznej – co również podkreśla tegoroczne orędzie na Światowy Dzień Środków Przekazu.

Ewangelizacja za pomocą sieci społecznościowych nie jest zadaniem prostym i stanowi poważne wyzwanie dla tych, którzy chcą mówić o prawdzie i wartościach. „Często, jak dzieje się to także w przypadku innych środków społecznego przekazu, znaczenie i skuteczność różnych form wypowiedzi zdają się być bardziej określone przez ich popularność niż ich rzeczywistą doniosłość i wiarygodność. Popularność jest ponadto często związana bardziej ze sławą lub strategiami przekonywania niż z logiką argumentacji. Niekiedy dyskretny głos rozsądku może być przytłumiony przez zgiełk zbędnych informacji i nie udaje mu się przyciągnąć uwagi, zastrzeżonej natomiast dla tych, którzy wyrażają się bardziej przekonująco. Media społecznościowe potrzebują zatem zaangażowania wszystkich, którzy są świadomi wartości dialogu, rozsądnej debaty, logicznej argumentacji; osób starających się dbać o te formy wypowiedzi i wyrażania się, które odwołują się do najszlachetniejszych dążeń ludzi zaangażowanych w proces komunikacji” – wyjaśnia Benedykt XVI. Podkreśla też, że „dialog i debata mogą rozkwitać i wzrastać także wtedy, gdy się rozmawia i traktuje na serio tych, którzy mają poglądy odmienne od naszych”.

Benedykt XVI zachęca, by wykorzystując kontakty wirtualne, zapraszać ludzi do przeżywania spotkań modlitewnych lub celebracji liturgicznych w kościołach czy kaplicach. „Wiele osób odkrywa bowiem właśnie dzięki kontaktowi, który początkowo miał miejsce on line, znaczenie kontaktu bezpośredniego, doświadczenia wspólnoty, a nawet pielgrzymki – będących nieustannie ważnymi elementami na drodze wiary” – czytamy.

W Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w 3 niedzielę września.

Zobacz także:

DOKUMENT: Orędzie Benedykta XVI na Dzień Środków Przekazu

KEP

drukuj