Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Ewangelia obecnej niedzieli (por. J 6, 51 – 58) jest końcową i szczytową częścią przemówienia, jakie Jezus wygłosił w synagodze w Kafarnaum, po tym jak poprzedniego dnia zaledwie pięcioma chlebami i dwiema rybami nakarmił tysiące osób. Jezus objaśnia znaczenie tego cudu, ukazuje, że czas obietnic wypełnił się: Bóg Ojciec, który nakarmił Izraelitów manną na pustyni, teraz posłał Jego, Syna, jako chleb życia wiecznego, i tym chlebem jest jego ciało, jego życie, złożone w ofierze za nas.

 


Chodzi więc o to, aby go przyjąć w wierze, bez zgorszenia się jego człowieczeństwem, chodzi o „spożywanie jego ciała i picie jego krwi” (J 6, 54), aby mieć w sobie pełnię życia. Oczywiste jest, że to przemówienie nie zostało wygłoszone po to, aby zyskać zwolenników. Jezus to wie i wygłasza go specjalnie, rzeczywiście był to moment krytyczny, przełom w jego publicznej działalności. Ludzie oraz sami uczniowie, entuzjazmowali się nim, kiedy dokonywał cudownych znaków, również rozmnożenie chlebów i ryb było jasnym objawieniem Mesjasza, do tego stopnia, że zaraz potem tłum chciał go porwać i triumfalnie ogłosić Królem Izraela. Ale z pewnością nie było to pragnieniem Jezusa, który właśnie poprzez to długie przemówienie gasi zachwyty i prowokuje liczne rozdarcia. Objaśniając obraz chleba, Jezus rzeczywiście oznajmia, iż został posłany, aby oddać własne życie i kto chce pójść za nim powinien osobiście i głęboko zjednoczyć się z Nim, uczestnicząc w jego miłosnej ofierze. Dla tego Jezus ustanowi podczas Ostatniej Wieczerzy Sakrament Eucharystii: aby jego uczniowie mogli mieć w samych sobie jego miłość i aby, jako jedno ciało zjednoczone z Nim, mogli przedłużać w świecie jego tajemnicę zbawienia.

Słuchając tych słów ludzie zrozumieli, że Jezus nie  był Mesjaszem, który pretendowałby do ziemskiego tronu. Nie szukał sposobności, aby zdobyć Jerozolimę, wprost przeciwnie, do niej zmierzał, aby tam podzielić los proroków: oddać życie za Boga i lud. Te chleby, połamane dla tysięcy ludzi, nie miały wzbudzić tryumfalnego pochodu, ale miały zapowiadać ofiarę Krzyża, w której Jezus staje się połamanym Chlebem dla rzesz, ciałem i krwią ofiarowaną za życie świata. Jezus więc wypowiada te słowa, aby pozbawić tłumy iluzji a przede wszystkim, aby sprowokować uczniów do podjęcia decyzji. Rzeczywiście, wielu z nich, od tej chwili, przestanie za nim kroczyć.

Drodzy przyjaciele, pozwólmy na nowo wprowadzić się w zachwyt przez słowa Chrystusa: On, ziarno, wrzucone w bruzdy historii, pierwszy owoc nowej ludzkości wolnej od grzechu i śmierci. Odkryjmy na nowo piękno Sakramentu Eucharystii, który wyraża cała pokorę i całą świętość Boga: to Jego stanie się małym, odrobiną całości wszechświata, aby pojednać go  w całości przez miłość. Dziewica Maryja, która dała światu Chleb Życia, niech nas nauczy żyć zawsze w głębokiej jedności z Nim.

po polsku

Witam Polaków! W tych dniach gościem Kościoła prawosławnego w Polsce jest Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl I. Serdecznie pozdrawiam Jego Świątobliwość oraz wszystkich wiernych prawosławnych. Program tej wizyty obejmował również spotkania z Biskupami katolickimi i wspólną deklarację o woli budowania braterskiej jedności i współpracy naszych Kościołów na rzecz krzewienia ewangelicznych wartości we współczesnym świecie, w duchu tej samej wiary w Jezusa Chrystusa. Jest to ważne wydarzenie, które budzi nadzieję na przyszłość. Jego owoce zawierzam łaskawości Maryi, wypraszając Boże błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

po angielsku

Pozdrawiam wszystkich anglojęzycznych pielgrzymów obecnych na dzisiejszej  modlitwie Angelus. W Ewangelii dzisiejszej liturgii Jezus ukazuje siebie samego jako Chleb Żywy, który zstąpił z nieba. Obyśmy zawsze odczuwali głód tego daru Jego obecności w Ofierze Eucharystycznej, w której daje nam siebie samego jako pokarm i napój umacniający nas na naszej pielgrzymiej drodze do Ojca. Pan Bóg niech was wszystkich błogosławi.

po niemiecku

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów, zwł. licznie zebranych młodych gości z obozu wakacyjnego w Ostii. Wielu z nas cieszy się w tych dniach zasłużonym urlopem, który oznacza dla nas wypoczynek oraz wewnętrzne umocnienie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o jeszcze innym Umocnieniu, o Pokarmie, który daje życie wieczne. Tym pokarmem jest On sam w swoim Ciele i w swojej Krwi, które daje nam jako pokarm. Tym pokarmem pragnie nas przemienić oraz dać nam udział w pełni swojego Życia. Niech Jego Miłość nieustannie wypełnia nasze serca. Wszystkim wam życzę błogosławionych wakacji.

po włosku

W końcu przesyłam serdeczne pozdrowienia dla pielgrzymów języka włoskiego: wiernych przybyłych z różnych parafii, rodziny, młodych; a w szczególny sposób pozdrawiam grupę przybyła z Diecezji Padwa, która pielgrzymowała długą drogą poprzez tak zwaną Via Francigena. Wszystkim życzę dobrej i błogosławionej niedzieli!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj