(fot.PAP)

Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej PLL LOT

Zbigniew Mazur, odpowiedzialny w PLL LOT za finanse, złożył w czwartek dymisję – dowiedziała się  jedna z agencji prasowych ze źródeł zbliżonych do władz spółki. Także w czwartek zmieniono skład rady nadzorczej przewoźnika, powołano do niej Piotra Osieckiego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PLL LOT zdecydowało o powołaniu Piotra Osieckiego do rady nadzorczej przewoźnika.

Rozszerzenie składu rady nadzorczej PLL LOT ma na celu jej wzmocnienie – powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Skarbu Państwa Katarzyna Kozłowska.

Tym samym rada nadzorcza spółki będzie liczyć dziewięć osób. Jak powiedziała osoba związana ze spółką, dymisja Zbigniewa Mazura ma charakter natychmiastowy.

Teraz zarząd przewoźnika liczy trzy osoby, zasiadają w nim: prezes Sebastian Mikosz, członek zarządu ds. operacyjnych Tomasz Balcerzak oraz przedstawiciel pracowników Krzysztof Zbroja.

Zbigniew Mazur w grudniu został p.o. prezesa spółki, po tym, jaka rada nadzorcza odwołała prezesa Marcina Piróga. Przestał pełnić tę funkcję w lutym, kiedy prezesem spółki został Sebastian Mikosz. Mazur był już kilka lat temu p.o. prezesa LOT. Miało to miejsce po rezygnacji z funkcji prezesa LOT Sebastiana Mikosza, który szefował firmie przed Pirógiem.

Mazur jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Ukończył również Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ma także licencję maklera papierów wartościowych.

Z PLL LOT Mazur jest związany od 2008 r. Najpierw pełnił funkcję dyrektora biura zarządu, a od sierpnia 2009 r. był prezesem LOT Services. Pracę w PLL LOT łączy z obowiązkami w radzie nadzorczej spółki Eurolot.

Skarb Państwa ma 67,97 proc. akcji LOT, TFS Silesia – 25,1 proc., pozostałe 6,93 proc. należy do pracowników.

PAP/RIRM

drukuj