Ziobro ws. usunięcia krzyży z projektu monety

Europoseł Zbigniew Ziobro pisze do KE ws. jej zalecenia dotyczącego usunięcia krzyży i aureol świętych Cyryla i Metodego z powstałego na Słowacji projektu monety o nominale dwóch euro.

W pisemnym zapytaniu euro poseł pyta Komisję m.in. czy taka decyzja nie stoi w sprzeczności z duchem integracji europejskiej.

– W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej w sprawie usunięcia krzyży i aureol świętych Cyryla i Metodego z nowego, powstałego na Słowacji projektu monety o nominale dwóch euro, poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Ziobro, wystosował pytanie pisemne do Komisji Europejskiej. Deputowany chciałby uzyskać m.in. odpowiedź czy zdaniem Komisji taka decyzja nie stoi w sprzeczności z duchem integracji europejskiej. Ponadto Zbigniew Ziobro pyta Komisję Europejską, które kraje Unii Europejskiej zażądały usunięcia tych symboli oraz w jaki sposób Komisja Europejska zamierza propagować chrześcijańskie korzenie Europy. Domaga się też przedstawienia prawnych argumentów, na których podstawie podjęto decyzję o usunięciu symboli religijnych związanych z kulturową i historyczną tradycją Słowacji. Teraz Komisja Europejska zobligowana jest do udzielenia odpowiedzi na pytania Zbigniewa Ziobry na piśmie. Komisja ma udzielić odpowiedzi na te pytania w ciągu sześciu tygodni od ich otrzymania – powiedział Dawid Nahajowski.

Przypomnijmy, że z powodu szerokich protestów Episkopatu i społeczeństwa  Słowacja odrzuciła zalecenie KE. Projekt monety o nominalnej wartości 2 euro ma zostać wydana w maju przyszłego roku przez Narodowy Bank Słowacki w związku z 1150. rocznicą przybycia obu świętych na Morawy.

Świętym Cyrylowi i Metodemu słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie wiary chrześcijańskiej i jej zakorzenienie się w kulturze. Papież Jan Paweł II nadał im tytuł patronów Europy.

RIRM 

drukuj