fot.PAP

Senatorowie PiS-u osamotnieni w walce przeciw GMO

Senackie komisje rolnictwa oraz środowiska rekomendują przyjęcie ustawy o nasiennictwie bez poprawek. Ustawa dotyczy m.in. rejestracji i obrotu nasionami zmodyfikowanymi genetycznie.

Senatorowie PiS-u przed głosowaniem wyrazili wątpliwości w sprawie zapisów ustawy. Swój sprzeciw argumentują szkodliwością nasion dla przyrody i człowieka. Poprawki zostały zgłoszone przez posłów opozycji podczas wczorajszej debaty na plenarnym posiedzeniu Senatu.

W pierwszej kolejności głosowano jednak nad wnioskiem o odrzucenie ustawy. Ta propozycja nie została zaakceptowana przez większość senatorów. Głosowało 15 osób; 5 z PiS było za przyjęciem wniosków, pozostali za jego odrzuceniem.

– Wszystko wskazuje na to, że Platforma przegłosuję tę ustawę bez poprawek. Zresztą w pracach komisji, jak już się zorientowaliśmy, wszystkie poprawki legislacyjne były po kolei odrzucane. Stąd powstał wniosek o odrzucenie ustawy. W zasadzie będą głosowane tylko te dwa wnioski, czyli o odrzucenie ustawy w całości i o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jest to o tyle niedobre, że kraje wiodące w Europie wprowadziły w tej chwili zakaz roślin genetycznie modyfikowanych. Europa wycofuje się z tego. W niektórych krajach nadal jest, w innych nie ma. Te produkty stanowią pożywienie dla zwierząt, potem dla ludzi. Drugi problem to oddziaływanie na środowisko – ostrzega senator Henryk Górski z PIS.

Głosowanie nad ustawą odbędzie się dziś po południu w Senacie. Przyjęcie jej bez poprawek oznacza, że dokument od razu trafi na biurko prezydenta.

 

Wypowiedź sen. Henryka Górskiego


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj