fot. Monika Bilska

Państwa UE mają znosić ograniczenia w podróży z Japonii, Australii i kilku innych krajów

Rada UE uaktualniła listę państw uznawanych za bezpieczne w podróżach międzynarodowych, zalecając państwom znoszenie ograniczeń podróży wobec mieszkańców Australii, Japonii, Korei Południowej, a także kilku innych krajów.

Kryteria decydujące o tym, czy wobec danego państwa trzeciego kraje UE mają znieść obecne ograniczenia, to sytuacja epidemiologiczna, środki antypandemiczne (w tym dystans fizyczny) oraz względy społeczno-gospodarcze.

Zgodnie z najnowszą decyzją państwa członkowskie mają stopniowo znosić ograniczenia podróży wobec mieszkańców Australii, Japonii, Nowej Zelandii, Rwandy, Singapuru, Korei Południowej, Tajlandii, Urugwaju oraz Chin (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności). Pod takim samym warunkiem ograniczenia mają zostać zniesione wobec specjalnych regionów administracyjnych Chin: Hongkongu i Makau.

Zalecenie Rady nie jest prawnie wiążące. Za jego wdrożenie odpowiadają organy państw członkowskich. Jednostronne ograniczenia innych niż niezbędne podróży z państw trzecich do UE zostały wprowadzone 16 marca. Od tego czasu decyzja była kilkakrotnie przedłużana. Lista krajów, których obywatele nie mogą przylatywać do UE jest weryfikowana co dwa tygodnie.

Restrykcje w przekraczaniu granicy zewnętrznej UE nie dotyczą obywateli unijnych, obywateli krajów spoza Unii, ale należących do strefy Schengen oraz członków ich rodzin, a także obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi w UE, jeśli chcą wracać do domu.

PAP

drukuj