Z. Ziobro o projekcie P. Jakiego: Bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych prac rządu

To bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych prac rządu – tak minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro ocenia projekt ws. reprywatyzacji, przedstawiony przez wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Patryka Jakiego.

W środę wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki zaprezentował projekt „dużej” ustawy reprywatyzacyjnej. Znalazła się w nim m.in. propozycja wypłaty rekompensat w gotówce do 20 proc. wartości nieruchomości w chwili nacjonalizacji, zakaz zwrotów w naturze oraz brak możliwości zwrotu kamienic z lokatorami.

Mam wrażenie, że wreszcie mamy coś, co może się udać” – powiedział Zbigniew Ziobro o projekcie.

Ocenił, że „bardzo byłoby dobre dla porządku prawnego i dla ukrócenia działalności przestępczej, gdyby ta ustawa po doprecyzowaniu na etapie konsultacji międzyresortowych została później przedłożona parlamentowi i uchwalona”.

Będę bardzo gorąco popierał uchwalenie tej ustawy, oczywiście z otwartością na konsultacje i ewentualne zmiany, których by ona wymagała” – oświadczył minister sprawiedliwości.

Podziękował też Patrykowi Jakiemu, który – jak powiedział – „za moją zgodą i po uzgodnieniu ze mną, zdecydował się podjąć bardzo ciężki temat, jakim jest reprywatyzacja”.

PAP/RIRM

drukuj