Rząd o Programie dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r.

Dzisiaj zbiera się rząd, który zajmie się Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r. oraz projektem noweli ustaw o ewidencji ludności i Prawa o aktach stanu cywilnego, zakładającym dodanie numerów PESEL rodziców w akcie urodzenia dziecka.

Dzisiejsze posiedzenie rządu ma rozpocząć się o godz. 10.00; według porządku obrad ministrowie rozpatrzą na nim cztery punkty.

Rada Ministrów rozpatrzy Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r. Przygotowany w resorcie energii dokument zawiera m.in. prognozy krajowego zapotrzebowania na węgiel oraz wyznacza kierunki działania górnictwa i strategiczne dla tej branży projekty.

„Głównym celem Programu (…) jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo-prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów, kapitału społecznego i potencjału gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej” – napisano w dokumencie.

Rozpisany na najbliższe kilkanaście lat Program zastąpi poprzedni tego typu dokument, który wygasł z końcem 2015 r. Docelowo realizację programu ma wesprzeć nowa ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która – jak zakłada program – będzie przyjęta do 2020 r. i zastąpi obecnie obowiązującą tzw. ustawę górniczą.

Zawarta w Programie prognoza polskiego zapotrzebowania na węgiel kamienny w 2030 r. zakłada w tzw. scenariuszu referencyjnym zużycie podobne do obecnego, rzędu 70-71 mln ton rocznie (w tym 57-58 mln ton to węgiel energetyczny, a 13 mln ton koksowy). W scenariuszu niskim, przy zaniechaniu prac rozwojowych w tym sektorze, roczne minimalne zapotrzebowanie oszacowano na 56,5 mln ton, a w rozwojowym scenariuszu wysokim nawet na 86,1 mln ton w 2030 r.

Podzielony na dziewięć rozdziałów blisko 100-stronnicowy Program dla górnictwa składa się z dwóch części. Pierwsza to diagnoza oraz analiza obecnego stanu sektora węgla kamiennego. Druga, wykonawcza, część dokumentu wskazuje na 10 szczegółowych celów Programu oraz metody ich realizacji.

Nad nowym programem dla górnictwa od połowy 2016 r. pracował podzespół, powołany w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, który jest forum współpracy i konsultacji rządu z pracodawcami górniczymi i stroną społeczną. Tym samym już na wstępnym etapie prac uczestniczyli w nich – obok ekspertów i przedstawicieli ministerstw – także reprezentanci spółek węglowych i związkowcy.

We wtorek rząd zajmie się też – na wniosek ministra energii – projektem uchwały ws. przyjęcia Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej. Obowiązek przyjęcia takiego planu nakłada unijna dyrektywa, która stanowi, że wszystkie państwa członkowskie muszą takie plany przedkładać Komisji Europejskiej. Plany sporządzane są cyklicznie, co 3 lata. Obecny jest aktualizacją dokumentu przyjętego przez rząd w 2014 r.

Plan, którym zajmie się rząd zawiera aktualny opis środków poprawy efektywności energetycznej określających działania, które poprawią efektywność energetyczną w poszczególnych sektorach gospodarki, przyjęte w związku z realizacją krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 rok. Oprócz tego są tam opisane środki, które posłużą osiągnięciu ogólnego celu efektywności energetycznej rozumianego, jako uzyskanie 20 proc. oszczędności w zużyciu tzw. energii pierwotnej w UE do 2020 r. Plan określa też krajowy cel efektywności energetycznej. W planie znajdą się też informacje o osiągniętej oraz prognozowanej oszczędności energii oraz strategia wspierania inwestycji w renowację budynków.

Ministrowie mają omówić też projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, który zakłada dodanie numerów PESEL rodziców w akcie urodzenia dziecka.

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji, nowela ma zlikwidować problem braku w obecnie funkcjonujących przepisach i rejestrach publicznych mechanizmów jednoznacznych relacji pomiędzy obywatelem a jego rodzicami.

W aktach stanu cywilnego gromadzone są imiona i nazwiska oraz nazwiska rodowe rodziców, co nie zawsze daje podstawę do jednoznacznego ustalenia tożsamości rodzica.

„Powoduje to znaczne ograniczenia przy uszczelnianiu procedur związanych z realizacją programów pomocowych Państwa oraz wywiązywania z obowiązków nałożonych na służby statystyki publicznej” – wskazano.

Projekt noweli zakłada dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, w akcie urodzenia dziecka. Dzięki temu – jak podkreślono – zostaną wprowadzone jednoznaczne relacje pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami wpisanymi w akcie urodzenia. Według autorów projektu umożliwi on łatwiejsze i szybsze wnioskowanie obywatelom korzystającym z programów pomocowych.

Nowe przepisy umożliwią także zgłaszanie urodzenia dziecka droga elektroniczną. Zgłoszenie będzie zawierało jednocześnie oświadczenie o wyborze imienia. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie odesłany odpis aktu urodzenia dziecka oraz powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu.

Rada Ministrów zajmie się też, przygotowanym przez resort finansów, projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, której zadaniem jest dostosowanie polskich przepisów do europejskich regulacji i rekomendacji międzynarodowych.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że w związku z duża ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z 2000 r. resort finansów zdecydowało się na opracowanie projektu zupełnie nowej ustawy.

Jej przepisy dostosowują polskie prawo do przepisów Dyrektywy 2015/849 oraz znowelizowanych międzynarodowych rekomendacji FATF (Financial Action Task Force). Projektowane przepisy mają na celu usprawnienie współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw członkowskich UE, jak również wypracowanie spójnej, unijnej polityki wobec państw trzecich, których systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wykazują znaczące braki.

W projekcie uwzględniono również zalecenia Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (MONEYVAL), zawarte w raporcie z przeprowadzonej w 2013 r. oceny polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Według Ministerstwa Finansów dzięki napisaniu ustawy od nowa, nowe przepisy powinny być bardziej czytelne, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów – łatwiejsze do identyfikacji.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl