fot. wikipedia.org

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wyłoniło pięciu kandydatów na I prezesa SN

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wyłoniło pięciu kandydatów na I prezesa tego sądu. To Włodzimierz Wróbel, Małgorzata Manowska, Tomasz Demendecki, Leszek Bosek i Joanna Misztal-Konecka. Spośród tych sędziów prezydent dokona ostatecznego wyboru I prezesa SN.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wskazało kandydatów na następcę Małgorzaty Gersdorf po sześciu dniach obrad. O wynikach głosowania poinformował przewodniczący Zgromadzenia, sędzia Aleksander Stępkowski.

– Są to, w kolejności alfabetycznej: sędzia Leszek Bosek, który uzyskał 4 głosy; sędzia Tomasz Demendecki, który uzyskał 14 głosów; sędzia Małgorzata Manowska, która uzyskała 25 głosów; sędzia Joanna Misztal-Konecka, która uzyskała 2 głosy i sędzia Włodzimierz Wróbel, który uzyskał największą liczbę, bo 50 głosów. W głosowaniu wzięło udział 95 sędziów. Wydaje mi się, że ważne jest też podkreślenie tego, że na liście w związku z tym znajdą się osoby, na które głos swój oddali wszyscy członkowie Zgromadzenia Ogólnego, w związku z czym pojawiające się w mediach wątpliwości co do tego, czy ta lista kandydatów będzie listą całego Zgromadzenia Ogólnego czy też nie, można uznać za niebyłe i całkowicie rozproszone – powiedział Aleksander Stępkowski.

Posiedzenie, na którym wyłoniono pięciu kandydatów na I prezesa SN, rozpoczęło się 8 maja. Pierwotnie przewodniczył mu sędzia Kamil Zaradkiewicz. Po trzech dniach obrad Zaradkiewicz odroczył je i zwrócił się do prezydenta o zmianę regulaminu SN. Ostatecznie Zaradkiewicz zrezygnował z wykonywania obowiązków I prezesa.

Na jego miejsce prezydent wyznaczył Aleksandra Stępkowskiego, który wznowił obrady w piątek. Kadencja poprzedniej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf wygasła z końcem kwietnia.

RIRM

drukuj