fot. twitter.com

Kończy się termin zgłaszania kandydatów na ławników SN

Upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do dziś propozycje marszałkowi Senatu mogą składać m.in. stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe oraz co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Ławnicy, obok sędziów, będą orzekać w sprawach prowadzonych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną.

Senatorowie muszą wybrać 36 ławników do 3 lipca. Ich kadencja potrwa cztery lata.

Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, mówi, że dzięki wprowadzeniu do Sądu Najwyższego ławników, przedstawiciele społeczeństwa będą mieli wgląd w przebieg m.in. postępowania dyscyplinarnego.

– Dotychczas postępowanie dyscyplinarne odbywało się na poziomie sądów apelacyjnych. Po reformie postępowanie dyscyplinarne będzie się odbywało na poziomie sądu najwyższego, w izbie dyscyplinarnej w dwóch instancjach. W izbie SN reforma przewiduje również ławników. Izba będzie rozpatrywała nadzwyczajne skargi kasacyjne. Myślę, że udział ławników przyczyni się do spełnienia konstytucyjnej zasady, że Polska jest nie tylko demokratycznym państwem prawnym, ale i urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej – podkreśla poseł Piotrowicz.

Zgłoszenia kandydatów zostaną skierowane przez marszałka Senatu do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która zbada, czy spełniają one wymogi formalne.

W okresie przejściowym orzekać mogą ławnicy stołecznych sądów. Dotąd 90 osób w oświadczeniach wyraziło gotowość do orzekania.

RIRM

drukuj