Fot. sxc.hu

Zastrzeżenia do prezydenckich projektów ws. SN i KRS

Najprawdopodobniej dziś do Sejmu trafią wczoraj zaprezentowane prezydenckie projekty ws. SN i KRS. Andrzej Duda przeprowadził również konsultacje z klubami parlamentarnymi. Propozycje pozytywnie ocenia jedynie Kukiz 15. Pozostałe partie mają swoje uwagi.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Krystyna Pawłowicz uważa, że propozycje prezydenta to w istocie formalno-prawne przeszkody stawiane na drodze reformy wymiaru sprawiedliwości. Ma również zastrzeżenia m.in. do skomplikowanych procedur, jakie prezydent zaproponował przy wyborze składu KRS oraz możliwości złożenia skargi nadzwyczajnej.

– Uważam, że ta procedura jest bardzo skomplikowana. Prezydent złożył propozycję dotyczącą skarg – to właśnie tutaj wymagania są dość wysokie. To w istocie sprawia, że to nie jest dla każdego, taka procedura, tylko dla osób, które potrafiłyby to zorganizować. Mam dużo zastrzeżeń. Odbieram to raczej jako formalno-prawne przeszkody. Teraz punkt ciężkości został położony na procedury, które w istocie uniemożliwiają nam dokończenie reformy – mówi prof. Krystyna Pawłowicz.

Zgodnie z prezydenckim projektem o SN, skargę nadzwyczajną będą mogli wnieść m.in. Prokurator Generalny, Rzecznicy: Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta, a także grupa 30 posłów lub 20 senatorów.

Z kolei projekt ws. KRS mówi o sposobie wyboru jej członków większością 3/5 głosów w Sejmie. W przypadku, gdy parlament nie dokona tego wyboru w ciągu dwóch miesięcy, każdy poseł będzie mógł zagłosować tylko na jednego kandydata.

RIRM

drukuj