Zarząd Kompanii Węglowej spotka się z centralami związkowymi

Zarząd spółki Kompanii Węglowej spotka się dziś z przedstawicielami górniczych central związkowych. Tematem rozmów ma być wypowiedzenie porozumienia z 17 lipca ubiegłego roku, które zapewniało górnikom przejście do nowej spółki na dotychczasowych warunkach zatrudnienia.

W spotkaniu ma wziąć udział także wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Podejmie on problem terminu wypłaty tzw. czternastej pensji. To już trzecia tura negocjacji dot. „czternastek”.

Propozycje zarządu KW są nie do zaakceptowania, dlatego liczymy na propozycje wiceministra – mówi Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

– Propozycje, które składa spółka, są nie do przyjęcia dla pracowników. Sytuacja jest bardzo trudna, ale nawet, jeśli jest propozycja rozłożenia „czternastki” na raty, a nie ma propozycji, w jaki sposób spółka będzie dalej funkcjonować, to jest to trochę bez sensu. (..) Zobaczymy, co przedstawi ministerstwo i spółka węglowa – wskazuje Kazimierz Grajcarek.

Zarząd KW chce, by wypłatę 14. pensji rozłożyć na trzy raty. Pierwsza, w wysokości 25 proc., drugą, – 50 proc. i trzecią – 25 proc. Zdaniem central związkowych wynagrodzenia roczne powinny być wypłacone pracownikom w całości do 15 lutego, co gwarantują porozumienia w spółce.

RIRM

drukuj