fot. flickr.com

Zaczynają się egzaminy gimnazjalne

Ponad 360 tys. uczniów III klas z gimnazjów w całym kraju przystąpi dziś, jutro i w czwartek do egzaminu gimnazjalnego. Dziś będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna, jutro – matematyczno-przyrodnicza, a trzeciego dnia – z języków obcych.

Każdego dnia uczniowie otrzymają do rozwiązania dwa bloki zadań – pierwszy o godzinie 9.00, drugi o godzinie 11.00.

W tym roku po raz pierwszy rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów z terenu czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych: w Jaworznie, w Krakowie, w Łodzi i we Wrocławiu, zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniana.

Uczniowie będą zapisywać rozwiązania zadań otwartych na wyznaczonych stronach w arkuszu egzaminacyjnym. Po egzaminie jednak, w tym roku, rozwiązania zadań nie trafią do nich w wersji papierowej.

Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji, negatywnie podchodzi do nowej formy egzaminowania.

– Elektroniczna ocena zagraża także procesowi reklamowania wyników. Egzaminy te są coraz słabsze, na coraz niższym poziomie. Liczę przypadki, że rodzice zgłaszali zastrzeżenia do wyników i w postępowaniu okazywało się, że prawie zawsze mają rację. Teraz taka możliwość będzie ujęta i rodzicom i uczniom, ponieważ jeżeli to będzie w elektronicznej postaci, to wiadomo, że nie ma twardego dowodu. Jestem krytyczny, co do egzaminów, którym są poddawane dzieci. To jest mistyfikacja – podkreślił Mirosław Orzechowski.

Przed wprowadzeniem elektronicznego systemu oceniania przeprowadzono dwa pilotaże systemu e-oceniania w 2012 r. i 2013 r. W marcu 2015 r. odbyła się sesja próbna. Wzięli w niej udział wszyscy ci egzaminatorzy, którzy będą oceniać rozwiązania zadań z matematyki tegorocznych gimnazjalistów.

RIRM

drukuj