fot. sxc.hu

ARiMR: do 14 listopada można składać wnioski

Producenci cebuli, kapusty lub jabłek do 14 listopada mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia finansowego.  

Dotacje przyznawane są w związku z poniesionymi stratami wywołanymi rosyjskim embargiem nałożonym na towary z naszego kraju.

O wymogach i sposobie składania wniosków mówi Karolina Witka-Wilczek, ekspert Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Departamencie Wsparcia Krajowego.

– Rolnicy powinni składać wnioski na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję w biurach powiatowych oraz na stronach internetowych Agencji. Zachęcamy państwa do składania  wniosków rejestrowaną przesyłką pocztową. Wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Producenci jabłek lub kapusty, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez Rosję embarga na polskie towary, mogą otrzymywać wsparcie także w Agencji Rynku Rolnego. Ważne jest jednak to, aby wnioski nie dotyczyły pomocy do tej samej powierzchni upraw –  wyjaśnia ekspert.

Dopłata w przypadku właścicieli sadów jabłoniowych wynosi 800 zł do hektara, natomiast dla producentów wymienionych warzyw po 450 zł do hektara.

Wsparcie to będzie wypłacane jako tzw. pomoc de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensat wypłaconych w jej ramach, w ciągu trzech ostatnich lat, nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

 

RIRM

drukuj