fot. WSKSiM

W WSKSiM odbyła się inauguracja roku akademickiego

W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się dziś inauguracja nowego roku akademickiego. W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawicieli rządu, Kancelarii Prezydenta, polskiego parlamentu, Parlamentu Europejskiego, samorządu oraz Kościoła.O godzinie 9 gości powitał rektor–założyciel uczelni, Dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. Cieszę się bardzo, że już po raz osiemnasty rozpoczynamy naukę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej – powiedział do zgromadzonych w auli toruńskiej uczelni.

– Cieszymy się bardzo, że to istnieje, że się rozwija. Panu Bogu najpierw dzięki. I ludziom. Jan Paweł II mówił kiedyś do studentów KUL-u na Jasnej Górze: taki młody człowiek przychodzi na uczelnię. Już trochę myśli, już ma trochę doświadczeń. (…) Dzięki uczelni wyższej, pracy, powinien jeszcze bardziej nauczyć się myśleć – myśleć samodzielnie. Po to, by gdy wyjdzie do świata, odpowiedzialnie kształtował ten świat – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR przedstawił video-sprawozdanie za miniony rok akademicki. [zobacz] Po emisji ponad 15-minutowego filmu podkreślił – „myślę, że to, co Państwo zobaczyliście nie potrzebuje komentarza”.

– Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, które dokonało się w minionym roku akademickim 2016-2017. Pragnę dodać tylko serdeczne podziękowania wszystkim najbliższym współpracownikom, wszystkim tym, którzy tworzą tę rodzinę społeczności akademickiej, a tę społeczność tworzy cała Rodzina Radia Maryja w Polsce i poza jej granicami – wskazał Rektor.

Z okazji inauguracji roku akademickiego list do władz, pracowników i studentów WSKSiM wystosował prezydent Polski Andrzej Duda. Dokument odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP.

„Pragnę serdecznie pozdrowić władze, kadrę naukową, wszystkich pracowników oraz studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczególne pozdrowienia i gratulacje kieruję do immatrykulowanych dzisiaj studentów pierwszego roku. Życzę, aby studia były dla Państwa przygodą intelektualną, czasem rozwijania uzdolnień i kultury ducha, okazją do budowania wartościowych relacji międzyludzkich oraz uzyskania solidnych podstaw przyszłej kariery zawodowej” – napisał prezydent Andrzej Duda.

Swój list wystosował także marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Dokument odczytał Jan Krzysztof Ardanowski, poseł RP.

„Inauguracja roku akademickiego stanowi święto, które rozpoczyna kolejny rozdział życia wielu młodych ludzi. Jest to czas gromadzenia wiedzy, kształtowania charakteru oraz rozwijania zainteresowań. Rad jestem, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wykazuje troskę nie tylko o odpowiednie przygotowanie zawodowe adeptów, lecz także dba o zrozumienie istotnych społecznych wartości, przede wszystkim odpowiedzialności i szacunku – podkreślił marszałek Sejmu.

Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski, w swoim liście odczytanym przez dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Romualda Łanczkowskiego, zwrócił uwagę na motto toruńskiej uczelni.

„Fides, Ratio et Patria. Te trzy słowa wpisane w herb Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu są filarami, na których wspierać się powinna Rzeczpospolita. (…) Inauguracja roku akademickiego jest ważnym wydarzeniem w życiu każdej uczelni, a w szczególności w uczelni, której misją jest służba człowiekowi – zaznaczył w swoim liście marszałek Karczewski.

Słowo od premier RP Beaty Szydło odczytała szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa.

„W dniu, w którym rozpoczynacie Państwo kolejny rok pracy i nauki, pragnę przekazać JM Rektorowi, Wysokiemu Senatowi, kadrze naukowo-dydaktycznej i wszystkim współpracującym z uczelnią podziękowania za owoce Państwa dotychczasowej działalności i podejmowanie wyzwań, które przyczyniają się do dynamicznego rozwoju uczelni. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej to ośrodek akademicki, w którym wiara katolicka spotęgowana siłą rozumu i miłością do Ojczyzny, stanowi fundament systemu wartości. Od 17 już lat realizujecie Państwo szczytną misję formowania młodych ludzi w duchu działania na rzecz dobra powszechnego rodziny, społeczeństwa i narodu – zaznaczyła premier.

Na uroczystościach obecny był także wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Polityk w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że to od reformy szkolnictwa, przy udziale Kościoła, nastąpił impuls do nowatorskich reform w XVIII wieku.

– W XVIII wieku, kiedy I Rzeczpospolita zaczęła chylić się ku upadkowi, skąd wziął się pierwszy impuls do reform nowatorskich na skalę ówczesnego świata? Wziął się nie z gorących sporów parlamentarnych, nie na skutek zwycięstw militarnych, czy ambitnych przedsięwzięć gospodarczych. Zaczęło się od reformy szkolnictwa różnych szczebli, przy kluczowym udziale ludzi Kościoła. Zaczęło się od szkół pijarskich i collegium nobilium ks. Stanisława Konarskiego, od Komisji Edukacji Narodowej, od reformy krakowskiej, którą przeprowadził Kołłątaj czy od tego wspaniałego fenomenu szkół rycerskich – przypomniał szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister Gowin zapewnił też, że jest przychylny pomysłowi finansowego wsparcia z budżetu państwa uczelni prywatnych.

– Od dawna mam taki sam pogląd i bardzo liczę na to, że nasz wspólny głos, który tutaj wybrzmiewa w Toruniu, skłoni wszystkich państwa ministrów, państwa senatorów i posłów do poparcia tego postulatu. Naprawdę nie chodzi o interes tej uczelni czy jakiejkolwiek innej. Chodzi o to, aby młodzi Polacy byli traktowani przez swoje własne państwo sprawiedliwie. Przecież wszyscy wiemy, że często na uczelnie niepubliczne trafia młodzież ze środowisk uboższych. Ta młodzież jest traktowana dzisiaj podwójnie niesprawiedliwie. Naprawdę najwyższa pora z tym skończyć – powiedział minister.

Na uroczystościach polski rząd reprezentował m.in. także minister środowiska prof. Jan Szyszko. Ta szkoła kształci niezwykle ambitnie, kształci elity – podkreślał w swoim przymówieniu. Jak dodał, środowisko WSKSiM reaguje na „sprawy niezwykle istotne, które się dzieją na świecie”.

– Taką sprawą niezwykle istotną była encyklika Ojca Świętego (Franciszka – red.) Laudato Si’. (…) W 2015 roku Ojciec św. powiedział: ma nastąpić nowe porozumienie świata, które ma objąć wszystkie państwa świata, i wspólnym wysiłkiem mamy te sprawy główne (…) załatwić. Ojcze Dyrektorze, Ojcze Rektorze, serdecznie dziękuję. Już 16 lipca 2015 roku z Waszej inicjatywy została zorganizowana w Sejmie pierwsza konferencja nt. Laudato Si’ – przypomniał minister Jan Szyszko.

Obecny na inauguracji prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, w swoim wystąpieniu podkreślał, że akademicka wspólnota Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej „jest ważną częścią życia naukowego, kulturalnego i społecznego Torunia”.

– Ma ona przecież ku temu niezgasły dynamizm Ojców założycieli, a także prestiż związany choćby z kształceniem dziennikarzy z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. (…) Czcigodna społeczności akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, życzę dobrego i udanego roku akademickiego. Szczęść Boże! – powiedział prezydent miasta Torunia Michał Zaleski.  

Słowo do zebranych w auli WSKSiM wygłosił także przyjaciel toruńskiej uczelni i Radia Maryja, kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki. Przewodniczący Konwentu Morskiego radził, by w swoim życiu zwrócić uwagę na słowo „miłość”.

– To jest słowo, które – szczególnie pod koniec życia – ma ogromne znaczenie. Bo gdy się kochamy, gdy się szanujemy, to to życie nam zupełnie inaczej mija. (…) Życzę Wam, Kochani, żebyście zdobywali taką wiedzę – i ją zdobędziecie, tu, na tej pięknej uczelni – że będziecie najlepsi z najlepszych. Życzę Wam poza tym, i to jest bardzo ważne, że tu, przez ten okres uczelni zbudujecie i umocnicie swój kręgosłup. (…) Życzę Wam poza tym tej miłości – mówił kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki.

Po godzinie 10 odbyła się immatrykulacja studentów I roku, następnie odśpiewano Gaudeamus igitur.

Wykład inauguracyjny pt. „Ranga kultury w wymiarze chrześcijańskim i narodowym” wygłosił prof. Marek Dyżewski, muzyk, publicysta, wykładowca akademicki. Prelegent podkreślił, że człowieka należy „wychowywać według prawdy, dobra i piękna”.

– Marek Tulliusz Cyceron, który stworzył pojęcie kultury, rozumiał wychowanie jako swego rodzaju uprawę. Dostrzegł, że tak, jak możliwa jest kultura agri – uprawa roli – tak też możliwa jest animi – uprawa ludzkiego ducha. Z takiej uprawy ducha rodzi się człowiek, rodzi się także ludzka zbiorowość, rodzi się naród – podkreślił prof. Marek Dyżewski.

Centralnym punktem inauguracji roku akademickiego WSKSiM była odprawiona w południe w toruńskim Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II uroczysta Msza święta. Eucharystii – wpisującej się również w obchody odpustowe Sanktuarium – przewodniczył ks. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Podczas Mszy św. poświęcone zostały nowe organy. Instrument ufundowała Rodzina Radia Maryja. [zobacz więcej]

W homilii [czytaj więcej] ks. bp Andrzej Suski przypomniał, że Jezus uwolnił nas spod władzy ciemności oraz że Jego świętość jest w nas.

– Uczestnicząc w naszym człowieczeństwie bardziej otworzył nas na Boga, pokazał nam oblicze Boga bogatego w miłosierdzie. Powiedział, że jest krzewem winnym, a my jego latoroślami, co oznacza, że związał się z nami organicznie, nierozdzielnie. To oznacza, że Jego życie jest w nas, Jego świętość jest w nas, bo przez chrzest zostaliśmy w Niego wszczepieni, zostaliśmy oczyszczeni i tak wyposażeni, że przy współpracy z Bożą łaską możemy rosnąć w miłości – tłumaczył ks. Biskup.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej powstała w 2001 r. Kształci studentów m.in. dziennikarstwa, politologii i informatyki. Od swojego powstania osiąga wysokie oceny w rankingach szkół wyższych i obecnie jest jedną z czołowych uczelni niepublicznych w Polsce.


RIRM

drukuj