WSKSiM w Toruniu oferuje studia pielęgniarskie

2020 rok to Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej. Przy tej okazji Ministerstwo Zdrowia prowadzi kampanię pod hasłem: „Stawiam na przyszłość”, która promuje te zawody. Studia pielęgniarskie oferuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Pielęgniarki i położne cieszą się dużym zaufaniem społecznym. To zawody bardzo potrzebne w służbie zdrowia – podkreśliła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

– Pielęgniarka, położna – to zawody z przyszłością. Pozwalają realizować się w wielu różnych obszarach, dających wiele satysfakcji osobom wykonującym te piękne zawody. Pielęgniarki mogą uzyskiwać specjalizację obecnie w 17 dziedzinach – wskazała Józefa Szczurek-Żelazko.

Na przestrzeni lat zmieniają się kompetencje pielęgniarek i położnych, ale zmienia się także system kształcenia.

– Kilkadziesiąt lat temu pielęgniarka wykonywała czynności na zlecenie lekarza, często pod kontrolą lekarza czy też pod jego kierownictwem. Obecnie pielęgniarka i położna reprezentują samodzielne zawody. Mogą wykonywać wiele czynności, wiele procesów samodzielnie i za nie odpowiadają – podkreślała wiceminister zdrowia.

Od 2001 roku pielęgniarki i położne kształcone są na poziomie wyższym. Pozwala to na zdobycie nowych kompetencji i uprawnień. Teraz pielęgniarka może prowadzić np. porady pielęgniarskie i wykonywać badania fizykalne. Może także kierować pacjenta na badania diagnostyczne – zaznaczyła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Od października absolwenci szkół średnich będą mogli rozpocząć naukę na kierunku pielęgniarstwo także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

– Biorąc pod uwagę obecny stan zagrożenia zdrowotnego ludzi, widzimy, jak wielka jest misja i potrzeba dobrych pielęgniarzy, dobrych pielęgniarek o wysokich standardach etycznych, gdzie życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest z taką samą wrażliwością, pieczołowitością chronione – mówił  o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM.

Z kolei na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jednym z dodatkowych kierunków będzie też „Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia”. Uczelnia w Toruniu, tak jak wiele innych uczelni w Polsce, będzie prowadzić zajęcia w formie stacjonarnej.

– Mamy tyle przestrzeni w naszej uczelni, że możemy naprawdę zapewnić bezpieczeństwo sanitarne, które spowoduje, że będzie luksus psychiczny dla studentów i dla wykładowców – zapewnił o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Wcześniej praca uczelni wyższych, z powodu pandemii koronawirusa, była zawieszona bądź odbywała się zdalnie.

– To rozporządzenie przestaje obowiązywać i od 1 października rzeczywiście nie ma już ograniczeń – oznajmił Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Będą obowiązywały jednak odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

– Przygotowaliśmy cały pakiet bardzo precyzyjnych wskazań, które traktują o tym aspekcie bezpieczeństwa i myślę, że to jest materiał bardzo pomocny. Jednocześnie podkreślamy, że liczymy, że to rozpoczęcie będzie też właśnie z taką ogromną troską o jakość kształcenia – dodał minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Przy dbaniu o bezpieczeństwo nie można zapomnieć o odpowiednim poziomie nauczania – podkreślał Wojciech Murdzek. O tym, w jakiej formie będzie odbywać się nauka, każda uczelnia może zdecydować samodzielnie.

TV Trwam News

drukuj