Konferencja w WSKSiM „Ratujmy historię”

Ratujmy historię – edukacja patriotyczno-historyczna podstawą wykształcenia i wychowania prawego obywatela” to temat konferencji w WSKSiM w Toruniu.

Konferencja wpisuje się w nurt ratowania nauczania historii w Polsce. Wśród prelegentów są m.in. prof. Aleksander Nalaskowski, prof. Waldemar Rozynkowski, prof. Wojciech Polak i Red. Piotr Semka.

Prof. Wojciech Polak mówi, że problem kształcenia historycznego jest istotny. Tymczasem w ostatnich latach nauczanie historii zredukowano zwłaszcza w szkole średniej.

– Systematyczny kurs nauki historii kończy się na pierwszej klasie liceum. Potem są tylko wybrane zagadnienia, w gruncie rzeczy nie bardziej związane z historią Polski, czy powszechną. Te zmiany, te reformy wywołały daleko idący sprzeciw środowisk naukowych, nauczycielskich, Solidarności, Kościoła i różnych innych środowisk. Władze  nie zareagowały na to, więc dzisiaj dyskutujemy o tym, jak się naucza historii w Polsce, jakie są tego skutki i jak należy to robić – powiedział prof. Wojciech Polak.

Prof. Wojciech Polak zaznacza, że budowanie poczucia wspólnoty i więzi pomiędzy rodakami może odbywać się tylko poprzez znajomość polskiej historii, która jest nauczycielką życia. Dodał, że rola historii w wychowaniu młodzieży jest bardzo istotna.

– Jeżeli młody człowiek ma rozumieć dzisiejsze problemy Ojczyzny, ma rozumieć rolę poświęcania się dla Ojczyzny, ma rozumieć na czym polega nowoczesny patriotyzm; musi opierać się na tradycji i historii. Redukowanie historii to pozbawianie młodzieży możliwości porządnego wychowania patriotycznego. To redukowanie naszej tożsamości narodowej. Są to procesy bardzo złe i trzeba się nim przeciwstawiać – powiedział prof. Wojciech Polak.

Dr Paweł Skibiński, historyk UW powiedział, że edukacja historyczna jest podstawowym elementem wychowania każdego człowieka.

– Całą wiedzę o rzeczywistości człowiek czerpie z doświadczenia. Doświadczenia swojego i poprzednich pokoleń. W związku z tym świadome działania w tej sferze, mogą pomóc zbudować tożsamość, świadomość młodego człowieka i mogą ją też zdeformować, jeżeli będzie podlegała manipulacji. Mam nadzieję, że takie wydarzenia jak ta konferencja pozwolą stworzyć pewien zestaw wskazówek, pomocy, kryteriów w ocenie działań, które wykraczają daleko poza szkołę, bo obejmują również działania rodzinne, społeczne, środowiskowe. Bardzo cieszy mnie szerokie ujęcie zagadnienia, jakim jest edukacja historyczna – powiedział dr Paweł Skibiński.

Środowiska katolickie w Polsce powinny myśleć o tworzeniu własnych podręczników do historii – stwierdził red. Piotr Semka, polski publicysta i dziennikarz.

– Rola religii w programach szkolnych i znaczeniu dla kultury jest marginalizowana. Myślę, że można byłoby pomyśleć o dwóch rodzajach podręczników, tzn. dla szkół katolickich, prowadzonych przez zakony i o materiałach do czegoś, w rodzaju zajęć rodziców, materiałach domowych. To jest coś co doskonale integruje rodzinę. To jest coś co może być wspaniałą zabawą i mostem między pokoleniami – powiedział red. Piotr Semka.

Organizatorem spotkania jest WSKSiM i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.

 

Wypowiedź prof. Wojciecha Polaka


Pobierz Pobierz

Wypowiedź red. Piotra Semki


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj