fot. Tomasz Strąg

[TYLKO U NAS] Ks. bp A. Suski: Wszyscy ludzie powołani są do świętości

Świętość jest dla wszystkich. Kościół głosem Soboru Watykańskiego II uczy, że wszyscy ludzie są powołani do świętości. Słowo „świętość” wyraża najgłębszy sens życia chrześcijańskiego – mówił podczas homilii w czasie dzisiejszej Mszy św. w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu ks. bp. Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej.

Eucharystia była punktem centralnym uroczystości inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wpisała się także w obchody odpustowe Sanktuarium.

Ks. bp Andrzej Suski przypomniał, że Jezus uwolnił nas spod władzy ciemności oraz że Jego świętość jest w nas.

– Uczestnicząc w naszym człowieczeństwie bardziej otworzył nas na Boga, pokazał nam oblicze Boga bogatego w miłosierdzie. Powiedział, że jest krzewem winnym, a my jego latoroślami, co oznacza, że związał się z nami organicznie, nierozdzielnie. To oznacza, że Jego życie jest w nas, Jego świętość jest w nas, bo przez chrzest zostaliśmy w Niego wszczepieni, zostaliśmy oczyszczeni i tak wyposażeni, że przy współpracy z Bożą łaską możemy rosnąć w miłości – tłumaczył ks. Biskup.

Uświęcenie człowieka przez tajemnicę stworzenia jest jednocześnie wezwaniem do postępowania w sposób okazany nam przez Boga – akcentował ordynariusz diecezji toruńskiej.

– Nasze uświęcenie przez tajemnicę stworzenia i odkupienia, można by powiedzieć: uświęcenie wprost od Boga, jest jednocześnie wezwaniem dla każdego, by iść, postępować drogą wyznaczoną nam przez Stwórcę i Odkupiciela. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Moralna świętość jest wtedy, kiedy człowiek pracuje nad swoim charakterem., kiedy jest wierny swemu podstawowemu prawu sumienia, prawu miłości Boga i ludzi. Pracować nad sobą to inaczej się uświęcać, pełnić wolę Boga – podkreślił.

Ksiądz biskup zauważył, że współczesny człowiek łatwo rezygnuje z dążenia do świętości z powodu strachu przed zaangażowaniem.

– Szkoda, że łatwo rezygnujemy z głębszej konfrontacji z wolą Bożą. Dlaczego? Bo odczuwamy lęk przed zaangażowaniem. Doświadczenie pokazuje i uczy, że jeśli człowiek nie dojdzie do wewnętrznego wyciszenia, nie skoncentruje się i nie stanie w prawdzie, kiedy nie będzie miał czasu dla siebie, żeby zacząć myśleć o swoim myśleniu, poddać krytycznej ocenie swoje pragnienia, wyobraźnię, najgłębsze wnętrze, wewnętrzne poruszenia, to w kieracie zajęć, obowiązków, tego ciągłego pośpiechu, bardzo łatwo ulega nawykom i szarzyźnie – powiedział.

Dobrym przykładem drogi ku świętości jest postać świętego Jana Pawła II, którego świętość oddziaływała na innych – wskazał ks. bp. Andrzej Suski.

– Drogą świętości szedł wytrwale i konsekwentnie Jan Paweł II. Jego życie jest tak czytelne dla nas, jak otwarta księga. Właśnie dlatego, że jego świętość była znana milionom ludzi na świecie, w dniu pogrzebu odezwali się oni gromkim głosem na Placu św. Piotra słowami „Santo subito!” – „święty natychmiast!”. Przewodził Stolicy Piotrowej i Kościołowi przez 27 lat. Jego świętość po prostu promieniowała na otoczenie, kiedy niestrudzenie docierał do współczesnego człowieka, pielgrzymując po krajach i kontynentach – powiedział ordynariusz diecezji toruńskiej ks. bp. Andrzej Suski.

RIRM

drukuj