fot. Katarzyna Gajewska

WSKSIM w czołówce uczelni w Polsce, których absolwenci najłatwiej znajdują pracę

WSKSIM znalazła się na 5 miejscu spośród 232 uczelni wyższych publicznych i niepublicznych prowadzących studiach uzupełniające magisterskie, których absolwenci najłatwiej znajdują pracę – wynika z raportu MNiSW.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ogólnopolskim Systemie  Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych opublikowało raport przygotowany na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczący 138012 absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2014 roku.

Niniejszy raport dotyczy ekonomicznych aspektów sytuacji absolwentów uczelni. Jednym z nich jest ryzyko bezrobocia.

Wskaźnik WWB na poziomie poniżej 1 oznacza, że przeciętne ryzyko bezrobocia wśród absolwentów było w okresie badania niższe niż stopa bezrobocia w ich powiatach zamieszkania. Zatem im mniejsze wartości względnego ryzyka bezrobocia, tym lepiej.

Wg raportu WWB –  średni iloraz ryzyka bezrobocia do stopy procentowej w powiecie zamieszkania absolwenta  (względny wskaźnik bezrobocia) dla absolwentów studiów magisterskich na poziomie zaledwie 0,18 plasuje Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej na 5 miejscu spośród 232 uczelni wyższych publicznych i niepublicznych w całej Polsce prowadzących studia drugiego stopnia.

Dr Dorota Żuchowska, dziekan WSKSiM

drukuj