Sejm: uchwalono ustawę o płacy minimalnej

Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia. Zgodnie z nią wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 roku około 13 zł.

Za przyjęciem ustawy głosowało 380 posłów, 47 było przeciwko, a 14 wstrzymało się od głosu.

Sejm nie zgodził się na odrzucenie ustawy w całości, o co wnioskowała Nowoczesna. Posłowie odrzucili także propozycję PSL, by podwyższyć pierwotną stawkę godzinową.

Jeszcze przed głosowaniem Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że rządowi zależy na tym, by pracownicy w Polsce byli godnie wynagradzani.

– Mam nadzieję, że ta ustawa kończy czas patologii w wynagradzaniu polskiego pracownika. Jeżeli państwo mówicie, że ta ustawa niewiele zmieni, to proszę to otwarcie, z podniesionym czołem powiedzieć podczas swoich dyżurów poselskich pracownikowi, który przyjdzie i pokaże wam umowę, na której jest trzy złote za godzinę. Powiedzcie, że dla niego jest szkodą wynagradzanie go na poziomie 12 czy 13 złotych. Proszę pójść do ludzi i im to powiedzieć – mówiła minister Rafalska.

Stawka godzinowa miałaby obejmować nie tylko osoby na umowach-zleceniach, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.


RIRM/TV Trwam News

drukuj