Wotum wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II

Dzięki solidarności rodziny Radia Maryja, gorliwej modlitwie i ciężkiej pracy dziś wspólnie będziemy uczestniczyć w uroczystej Mszy Św., która jest centralnym punktem uroczystości konsekracji świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Świątynia położona przy Porcie Drzewnym w Toruniu wzrastała przez niespełna cztery lata. 20 czerwca 2012 roku ks. bp Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej, w obecności o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, architekta Andrzeja Ryczka, poświęcił plac budowy.

Ojciec dr Tadeusz Rydzyk CSsR wspominał wówczas o obrazie Matki Bożej Częstochowskiej z prywatnej kaplicy Jana Pawła II w Watykanie, który stał się przyczynkiem do powstania świątyni.

Kolejnym krokiem ku wzniesieniu kościoła było wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę. Nastąpiło to 8 września 2012 roku.

– Kościół ten jest szczególny także i z tego względu, że jest zbudowany ofiarnością wielu, wielu polskich serc, otwartych, gorących w kraju i za granicą – podkreślił ks. bp Andrzej Suski.

Kolejne kluczowe wydarzenie w historii wzrastania wotum wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II to wmurowanie kamienia węgielnego 5 września 2015 roku.

– Kamień został wyjęty z pierwszej bazyliki św. Piotra w Watykanie, zbudowanej za czasów Konstantyna, w IV wieku. Będzie on nam przypominał o tradycji chrześcijańskiej i naszej więzi ze Stolicą Piotrową w Rzymie, gdzie przez 29 lat urząd następcy św. Piotra pełnił nasz święty rodak Jan Paweł II – powiedział ks. bp Andrzej Suski.

Prezbiterium świątyni to wierna replika prywatnej kaplicy świętego Polaka Jana Pawła II. W jej skład wchodzą figury ewangelistów, ołtarz ukazujący ostatnią wieczerzę, a całość wykonano w marmurze. Jak mówi architekt kościoła inż. Andrzej Ryczek, ogromne znaczenie ma ikona Matki Bożej Częstochowskiej z prywatnej kaplicy św. Jana Pawła II.

– Ojcowie otrzymali ją w prezencie od śp. ks. Mirosława Drozdka SAC. Była ona podarowana księdzu Drozdkowi przez żyjącego jeszcze św. Jana Pawła II i ta ikona jest głównym elementem tej przestrzeni kaplicy – zaznaczył Andrzej Ryczek.

Wewnątrz kościoła znajduje się Kaplica Pamięci. To wyraz wdzięczności wobec Polaków, którzy nie licząc się z konsekwencjami oddali życie ratując Żydów podczas niemieckiej okupacji.  W dolnej części kościoła znajduje się kapliczka, która ma być szczególnym miejscem prywatnej modlitwy. Wierni, modlący się w nowopowstałej świątyni przechodzą przez Bramę Miłosierdzia, która łączy 20 tajemnic różańca świętego skupionych wokół kościoła. Przed wejściem pielgrzymów wita i pozdrawia postać św. Jana Pawła II.  Jest obecny także Mieszko I wpatrzony w drzewce włóczni, które przemienione jest na krzyż, co ma wymiar symboliczny w 1050. rocznicę Chrztu Polski.  Na wzór architektoniczny starożytnej Grecji utworzono także propyleje, 26 dzwonów, które prowadzą do świętego miejsca. Nie bez znaczenia jest także piękny krajobraz otaczający świątynię.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj