fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Wojewoda wielkopolski o decyzji WSA: Wygrała merytoryka

Wygrała merytoryka – powiedział o decyzji WSA w Poznaniu wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Sąd oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, który stwierdził nieważność uchwały rady miasta w sprawie przyjęcia tzw. Europejskiej karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym.

Wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu, oddalający skargę miasta Poznania zapadł w czwartek. Orzeczenie wydano na posiedzeniu niejawnym. Do czasu podpisania przez sędziów uzasadnienia nie będą podawane do publicznej wiadomości motywy, jakimi kierował się sad, rozstrzygając sprawę.

„Nie jestem zaskoczony decyzja WSA. Przypomnę, że moja decyzja w sprawie karty równości była poparta wnikliwa analizą i merytoryczną argumentacją, która jednoznacznie wskazywała na popełnione przez Rade Miasta Poznania błędy. Moja rolą jako wojewody jest sprawdzenie zgodności aktów z prawem, a nie prezentowanie prywatnego stanowiska w danej sprawie, jak niektórym komentującym się wydawało. Jak się okazało, merytoryka wygrała z próbą zrobienia z tematu sporu politycznego” – powiedział wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

W lutym Rada Miasta Poznania przyjęła w drodze uchwały zapisy tzw. Europejskiej karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Kartę opracowano w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy w 2006 r.

W uzasadnieniu przyjętej w lutym uchwały podkreślono, że przyjęcie karty ma być „formalnym wyrazem zaangażowania miasta Poznania w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, a także deklaracja wdrażania na terenie miasta wynikających z niej zobowiązań”.

W połowie marca wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk stwierdził nieważność uchwały. Ocenił, że rada miasta podjęła ją bez podstawy prawnej, czyli bez powiazania z zadaniami i procedurami właściwymi dla funkcjonowania organów samorządu terytorialnego.

„Przepisy prawne przywołane przez Radę Miasta Poznania jako podstawa podjęcia ww. uchwały odnoszą się do innych sfer działalności organów samorządu terytorialnego i nie mogły stanowić podstawy do przyjęcia karty” – wskazał wojewoda.

Wojewoda zauważył też, że postanowienia zawarte w karcie wykraczają poza zakres kompetencji przypisanych zarówno organowi wykonawczemu, jak i organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Wskazał, że zapisy przyjętego przez radę miasta dokumentu ingerują także w aspekt finansowy działania jednostek samorządu terytorialnego.

W maju poznańscy radni zagłosowali za zaskarżeniem do sadu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego.

PAP

drukuj