fot. /twitter.com/nowogardonline

Wnioski o pomoc suszową można składać do 29 listopada

Do piątku 29 listopada 2019 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach z powodu suszy lub innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o pomoc.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zdecydował się przedłużyć termin na złożenie wymaganych dokumentów, choć pierwotnie miał on trwać do 31 października.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią są oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę i wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy lub konie (w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie).

Najwyższa pomoc – 1000 zł do 1 ha – zostanie przyznana do tych upraw, gdzie szkody wyniosły co najmniej 70 proc., w tym również do wieloletnich użytków zielonych, jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Niższa stawka pomocy – 500 zł do 1 ha – zostanie przyznana do upraw, w których szkody wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. oraz do wieloletnich użytków zielonych, gdzie szkody wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków.

Stawka pomocy w wysokości 500 zł na 1 ha zostanie również przyznana w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości 70 proc., jeżeli w gospodarstwie jest niska obsada zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Natomiast w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., przy jednoczenie niskiej obsadzie zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków, zostanie przyznana pomoc w wysokości 250 zł na 1 ha.

ARiMR/radiomaryja.pl

drukuj