199 wniosków na dofinansowanie rolniczego przetwórstwa

199 wniosków o dofinansowanie inwestycji w tzw. małe przetwórstwo żywności produkowanej przez rolników wpłynęło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 1 marca – poinformował jej rzecznik, Paweł Mucha.

Piątek był ostatnim dniem naboru. Ostateczna liczba rolników, którzy ubiegają się o ten rodzaj wsparcia, będzie znana, gdy do Agencji dotrą wnioski przesłane pocztą.

Pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, jest finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w formie refundacji do 50 proc. kosztów na realizację inwestycji służących przetwarzaniu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

W tym roku rozszerzono grono osób, które mogły skorzystać z takiego wsparcia.

Rolnicy, którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa, złożyli 103 wnioski. Natomiast 96 wniosków wpłynęło od rolników chcą podjąć lub prowadzą działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Dla pierwszej grupy rolników limit wsparcia wynosi do 500 tys. zł, dla drugiej – do 100 tys. zł.

PAP/RIRM

drukuj