fot. wsksim.edu.pl

„Wizualizacja. Słowo – Obraz – Dźwięk” – międzynarodowa konferencja w WSKSiM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się  międzynarodowa konferencja na temat nowych mediów i technologii cyfrowych. Wydarzenie zostało zorganizowane przy udziale Koła Naukowego Medioznawców oraz Biura Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM. 

„Wizualizacja. Słowo – Obraz – Dźwięk” – to tytuł szóstej konferencji naukowej zorganizowanej z udziałem studentów.

Ta konferencja jest wspólnym projektem, bo to jest szczególna innowacyjność właśnie studentów. Od początku, kiedy powstawała konferencja, to studenci byli jej inspiratorami przy wsparciu oczywiście uczelni – mówił o. Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM.

Wszystkie konferencje łączy jeden temat – nowe media. Jednak od dwóch lat, wydarzenie rozszerzyło swój zasięg na uczelnie z całego świata. Dzięki temu w tym roku do udziału zaproszono prelegentów z Indii, Filipin czy Meksyku.

Konferencja została podzielona na trzy panele, a jako pierwsza wystąpiła dr Ipsita Barat z Wyższej Szkoły św. Ksawiera w Kalkucie.

– Cyfryzacja kina ma bezpośredni wpływ na skalę w jakiej efekty wizualne są obecnie wykorzystywane w kinie. Efekty wizualne były tradycyjnie przypisane do post produkcji i były używane głównie jako narzędzie korekcji – tłumaczyła prelegentka odnosząc się do współczesnych technologii wykorzystywanych w kinie.

Jeden z wykładów wygłosił prezes związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, który w poniedziałek przeprowadził dla studentów warsztaty z prawa autorskiego.

– Spotkaliśmy się w specyficznym momencie – pandemicznym, ponad roku czasu, który wymusił na nas kompletnie inne funkcjonowanie. Dzisiaj w praktyce widzimy, jakie znaczenie ma cyfrowa technologia, żeby podtrzymać naszą aktywność pod każdym względem – zaznaczył.

Konferencja była transmitowana przez studencką, internetową telewizję Tilma.

TV Trwam News

drukuj