„Wielka księga życia duchowego” już w sprzedaży

„Wielka księga życia duchowego” to zbiór 430 audycji prezentowanych przez ks. prof. Marka Chmielewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Radio Maryja i TV Trwam. Jak zaznaczają jego wydawcy, jest to „znakomite kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie duchowości katolickiej, dzieło o doniosłym znaczeniu formacyjnymi i kulturowym dla chrześcijan w Polsce”. Patronat medialny nad publikacją sprawują Radio Maryja i TV Trwam.

Jak wyjaśnili wydawcy, w przekonaniu o zasadności wydania tego monumentalnego dzieła autora utwierdzały liczne prośby, aby kontynuować audycje i wydać je drukiem. Tak też się stało.

Oprócz trzech pomniejszych zbiorów opublikowanych w pierwszych latach emisji cyklu „Duc in altum!”, czyli 570 odcinków znalazło się w pokaźnym tomie pt. „Wielka księga duchowości katolickiej”, która ukazała się w 2015 r. w Wydawnictwie AA z Krakowa – dodali.

Obecne wydanie zawiera treść 430 audycji prezentowanych przez ks. prof. Marka Chmielewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Radio Maryja i TV Trwam.

Autor w przystępnej narracyjnej formie – z zachowaniem naukowej rzetelności – prezentuje najważniejsze zagadnienia z zakresu katolickiej duchowości. Omawia duchowość liturgiczną, czyli najważniejsze kwestie związane z rokiem liturgicznym, poszczególnymi sakramentami i przede wszystkim z Mszą świętą. Przedstawia różne formy i style pobożności katolickiej od strony praktycznej, m.in. pobożność eucharystyczną, pasyjną, maryjną oraz związaną z kultem Miłosierdzia Bożego, osobami świętych, aniołów oraz zmarłych. Ukazuje duchowość stanów życia w Kościele, a więc duchowość kapłańską, duchowość życia konsekrowanego i duchowość życia małżeńsko-rodzinnego – wyjaśnił wydawca.

Oddając w ręce czytelników tom pt. „Wielka księga życia duchowego”, autor po raz kolejny pragnie wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy mają swój niekwestionowany wkład w to wielkie dzieło.

„Dziękuję zatem Ojcu Dyrektorowi, pracownikom Radia Maryja i TV Trwam. Nade wszystko jednak dziękuję Bożej Opatrzności, której zrządzeniem dokładnie połowa z jego czterdziestoletniej kapłańskiej posługi naznaczona jest pierwszym w takiej skali i formie upowszechnianiem problematyki duchowościowej w Polsce, jaką był cykl „Duc in altum!” na antenie Radia Maryja i TV Trwam. Cieszę się, że w ten sposób po raz kolejny w moim życiu znalazło odzwierciedlenie prymicyjne hasło i zarazem w jakimś sensie program duchowy: „Oto ja, sługa Twój, syn Twojej służebnicy” (Ps 116,16)” – zaznaczył ks. prof. Marek Chmielewski.

Książka dostępna jest m.in. [tutaj].

 

radiomaryja.pl

 

drukuj