fot. PAP/Marcin Bielecki

Więcej środków na badania naukowe

Polska chce, żeby naukowcy z naszego kraju otrzymywali więcej środków z unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji. Dyskusje w tej sprawie podjął w Brukseli wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zabiegał w Komisji Europejskiej o decyzje, które przełożą się na wyższe wynagrodzenia dla polskich naukowców, a co za tym idzie na większy udział w unijnym programie „Horyzont 2020”. W związku z tym spotkał się z unijnym komisarzem ds. badań, nauki i innowacji Carlosem Moatasem.

– Z dużą satysfakcja mogę powiedzieć, że pan komisarz podzielił polski punkt widzenia, jeżeli chodzi o sposób i poziom finansowania polskich naukowców w ramach tego programu, który jest realizowany obecnie – „Horyzontu 2020”. Polscy naukowcy są drastycznie dyskryminowani pod tym względem, zarabiają w tych samych zespołach badawczych dużo mniej niż ich koledzy – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Szef resortu nauki tłumaczył, że polskim naukowcom nie opłaca się udział w programie „Horyzont 2020”, ponieważ więcej pieniędzy otrzymują z nagród grantowych. Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się także z polskimi europosłami. Podczas dyskusji głos w sprawie zabrał europoseł prof. Mirosław Piotrowski, który – korzystając z okazji – zapytał wicepremiera o przyszłość Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

– Odpowiedział zdecydowanie, że – jego zdaniem – ta instytucja jest dysfunkcyjna i powinna zostać zlikwidowana, przekształcona, a także opowiada się za zachowaniem habilitacji – powiedział europoseł prof. Mirosław Piotrowski.

W ocenie wicepremiera Centralna Komisja ds. Tytułów i Stopni Naukowych w obecnym kształcie oznacza nic innego jak stagnacje.

– Centralna Komisja to jest instytucja, która budzi kontrowersje w całym środowisku akademickim. Nie chodzi o to, że powstała w czasach stalinowskich. Polska Akademia Nauk też powstała w tamtym okresie, a przecież nikt nie kwestionuje ogromnego dorobku, także współczesnego, Polskiej Akademii Nauk. Chodzi raczej o to, że obecne procedury awansu naukowego z jednej strony prowadzą do obniżenia poziomu doktoratów i habilitacji, a z drugiej strony blokują drogę do samodzielności naukowej – zauważył wicepremier Jarosław Gowin.

TV Trwam News/RIRM

drukuj