Program Rodzina 500 plus objął blisko cztery miliony dzieci

W marcu bieżącego roku programem Rodzina 500 plus objęto blisko cztery miliony dzieci. To ponad 56 proc. wszystkich dzieci w Polsce – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Najnowsze dane dotyczące programu „500 plus” przedstawiła dziś minister Elżbieta Rafalska.

– Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia „500 plus” wyniosła w marcu 3 mln 905 tys. dzieci i oznacza to 56,6 proc. udział wszystkich dzieci wśród dzieci do 18 roku życia – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak wynika z danych resortu, najczęściej z programu korzystają rodziny z dwójką dzieci, które stanowią 58 proc. wszystkich rodzin pobierających świadczenie. Ponadto „500 plus” poprawiło sytuację finansową 126 tys. rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Liczba dzieci korzystających z programu wciąż wzrasta – podkreśliła minister Elżbieta Rafalska.

– Ten program jest żywy i te zmiany dokonują się z miesiąca na miesiąc, ponieważ część dzieci korzystających z programu kończy 18 rok życia i traci uprawnienia do korzystania z tego programu. Rodzą się nowe dzieci i sytuacja dochodowa tych rodzin zmienia się też wtedy ze względu na to, że dochód rodziny dzielony jest przez większą ilość dzieci – wskazała minister Elżbieta Rafalska.

Ministerstwo nie szykuje fundamentalnych zmian, jeśli chodzi o przyznawanie świadczenia. Program osiągnął bowiem swoje cele. Trwają jednak prace nad jego uszczelnieniem i doprecyzowaniem – poinformował wiceminister Bartosz Marczuk.

– Te drobne korekty czy pewne uściślenia programu Rodzina 500 plus o świadczenia rodzinne, zawiera też zmiany związane z kartą dużej rodziny i opieką nad najmłodszym dzieckiem. Będziemy go bardzo solidnie konsultować, chcemy, żeby wszystkie podmioty w tych konsultacjach uczestniczyły – powiedział Bartosz Marczuk.

Dobre efekty programu potwierdzają także opinie ekspertów. Według nich, program Rodzina 500 plus przyczynił się do wzrostu PKB o od 0,2 do 0,4 punktu procentowego.

– To, co nas niewątpliwie cieszy, to wszystkie dane Głównego Urzędu Statystycznego, które potwierdzają, że „pięćsetka” ma swój udział we wzroście gospodarczym, we wzroście konsumpcji prywatnej, ma swój udział w dobrej kondycji polskiej gospodarki – podkreśliła minister Elżbieta Rafalska.

A nie tylko poprawa kondycji polskiej gospodarki należy do sukcesów programu. Kolejnymi są wzrost dzietności oraz zmniejszenie ubóstwa.

TV Trwam News/RIRM

drukuj