Wicepremier Piotr Gliński przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński został przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Na tę funkcję powołał go prezydent Andrzej Duda.

Komitet ds. Pożytku Publicznego to nowa instytucja, która ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego.

W składzie Komitetu znajdą się reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu.

Komitet powstał na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

PAP/RIRM

drukuj