fot. pixabay.com

Weterynarze: Ewentualny zakaz stosowania wielu antybiotyków u zwierząt jest zagrożeniem

Unia Europejska chce wprowadzić radykalny zakaz stosowania wielu grup antybiotyków w leczeniu zwierząt, stworzy to zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu zwierząt – uważa Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Głosowanie w tej sprawie w Parlamencie Europejskim odbędzie się w połowie września.

Nowe europejskie rozporządzenie (z mocą ustawy obowiązujące wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej) w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych zostało przyjęte dwa lata temu. Do czasu wejścia w życie tego rozporządzenia w styczniu 2022 roku, Komisja Europejska, państwa członkowskie i Parlament Europejski muszą ustalić listę antybiotyków zarezerwowanych wyłącznie dla ludzi, a tym samym zakazanych do stosowania w medycynie weterynaryjnej. [czytaj więcej]

KE przygotowała projekt rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie. Zyskał on pozytywną ocenę m.in. Europejskiej Agencji Leków (EMA), Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W lipcu 2021 r. przygotowany dokument został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI). Odrzuciła ona w głosowaniu ten projekt, pomimo pozytywnych opinii ww. instytucji. Parlament Europejski ponownie będzie głosował nad projektem rozporządzenia w połowie września.

Jeśli rezolucja przyjęta przez ENVI uzyska także poparcie większości w Parlamencie Europejskim, będzie to oznaczało całkowity zakaz stosowania w medycynie weterynaryjnej preparatów z grupy fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji, polimyksyn i makrolidów. Zakaz stosowania dotyczyłby wszystkich gatunków zwierząt i – zdaniem Izby – miałby „dramatycznie niekorzystny wpływ” na efekty leczenia chorób zakaźnych i zaraźliwych zwierząt w tym także zoonoz przenoszonych ze zwierząt na ludzi.

„Wiele infekcji bakteryjnych u zwierząt nie będzie mogło być odpowiednio leczonych. Przyjęcie takich rozwiązań będzie miało negatywny wpływ nie tylko na dobrostan psów, kotów, koni i zwierząt gospodarskich, ale przede wszystkim na stan zdrowia publicznego, co w oczywisty sposób kłóci się z powszechnie akceptowaną koncepcją Jednego Zdrowia (One Health)” – podkreślił prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Jacek Łukaszewicz.

Wezwanie do ograniczenia stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt ze względu na rosnącą oporność bakterii jest akceptowane przez lekarzy weterynarii – zaznacza Izba. Ale jednocześnie udowodniono, że tylko około pięć procent oporności na antybiotyki pochodzi z hodowli zwierząt. Dlatego zamiast wprowadzania, bez solidnych podstaw naukowych, dodatkowych ograniczeń stosowania antybiotyków u zwierząt należałoby zająć się wyjaśnieniem okoliczności, w których dochodzi do nadmiernego stosowania antybiotyków i wyjaśnić, gdzie naprawdę rozwija się masowa oporność bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe – wskazuje samorząd weterynaryjny.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna apeluje więc do Parlamentu Europejskiego o odrzucenie szkodliwych dla zwierząt przepisów. Jednocześnie wraz z Europejską Federacją Lekarzy Weterynarii rozpoczęta została zbiórka podpisów pod petycją wzywającą PE do odrzucenia wniosku ENVI i zaakceptowania propozycji Europejskiej Agencji Leków (EMA), aby wszystkie urzędowo zatwierdzone antybiotyki mogły być nadal stosowane w leczeniu wszystkich zwierząt w przyszłości.

PAP

drukuj